Login: Wachtwoord:
Sociaal Digitaal

Door Peter Blijleven 31 oktober 2007

Sociaal Digitaal.nl zou mijns inziens een omgeving moeten worden waar geïnteresseerden informatie of contacten kunnen vinden omtrent het gebruik van ICT-voorzieningen binnen de hulpverlening (inclusief materiaal t.b.v. het onderwijs aan toekomstig hulpverleners).

Met de verdere ontwikkeling van Web 2.0 functionaliteiten zoals Blog, discussieplatforms, forums, etc. denk ik dat de mogelijkheden voor hulpverlening en digitalisering verder versterkt kunnen worden. Eén van de trends die tijdens de Husita 2007 (zie presentatie Herman van Lieshout) is dat cliënten (m.u.v. gedwongen hulpverlening natuurlijk) meer en meer voorbereid zijn als zij om hulp gaan zoeken. Zeker als het om facetten gaat die betrekking hebben op verslavingszorg (alcohol- en rookverslaving).

Belangrijk is dat ook in het onderwijs wordt ingespeeld op deze nadrukkelijke wens van cliënten (die daartoe in staat zijn) om meer de "eigen touwtjes in handen te houden" als het gaat om het zoeken van hulp. Maar hoe pakken we dat aan?Log boven in om te reageren. Je kunt hier een login aanmaken© 2006 - 2018 Sociaal Digitaal. Alle rechten voorbehouden.