Login: Wachtwoord:
Canon Sociaal werk

De canon sociaal werk is bedoeld om de geschiedenis van het sociaal werk levend te houden. Klik hier om naar de canon te gaan.Op 21 april 2009 is de vernieuwde canon gepresenteerd.

 

Social Blog: interactief forum voor studenten Social Work
Hoe voorkom je als opleiding dat de (audiovisuele) presentaties die studenten maken en die vaak waardevolle informatie bevatten voor medestudenten na beoordeling in een la van een docent verdwijnen om daar nooit meer uitgehaald te worden?
Hoe maak je beter gebruik van relevante informatie over het werkveld die in media verschijnt?
Hoe zorg je ervoor dat aspirant-studenten een helder beeld krijgen van de sfeer en mogelijkheden van een opleiding?
Lastige vragen waarop niet een eenduidig antwoord te geven is. Het Instituut Social Work zoekt (een stukje van) de oplossing door een weblog voor studenten te onderhouden: Social Blog.


© 2006 - 2018 Sociaal Digitaal. Alle rechten voorbehouden.