Login: Wachtwoord:
Web in de wijk

Hoe kun je informele dienstverlening in een buurt stimuleren met behulp van een gemeenschappelijke website? Een interessant onderzoeksverslag uit 2003 van studenten van de Hogeschool van Amsterdam.

ICT voor de CMV opleidingen van de HvA
Een onderzoek uitgevoerd in 2003 door studenten van de Hogeschool van Amsterdam over 'ICT-methoden' in het CMV werkveld en de - voor de opleiding - relevante competenties.
De sociaal makelaar en Internet

Welke mogelijkheden biedt Internet de sociaal makelaar in het kader van agogische dienstverlening?

Deze scriptie (Rob Prins, 2002) is een zoektocht naar de mogelijkheden voor de sociaal makelaar (afgestudeerd CMV-er) om in zijn beroepsuitoefening gebruik te maken van Internet:

HBO Kennisbank
Ieder jaar produceren studenten, docenten en lectoren van de hogescholen in Nederland duizenden scripties, onderzoeken, afstudeerverslagen, papers en artikelen.
Het kapitaal aan kennis dat hierin opgeslagen is, wordt in de HBO Kennisbank digitaal beschikbaar gesteld aan geïnteresseerden van over de hele wereld. De HBO Kennisbank maakt de producten van de hogescholen eenvoudig te vinden en gemakkelijk toegankelijk. Tot medio 2007 worden vooral scripties opgenomen van zeven hogescholen. Het is de bedoeling in de loop van 2007 ook ander materiaal op te slaan. Dan zullen ook meerdere hogescholen hun producten via de HBO Kennisbank publiceren. HBO-Kennisbank.nl
© 2006 - 2018 Sociaal Digitaal. Alle rechten voorbehouden.