Login: Wachtwoord:

Toekomstagenda voor ICT in de wijken

Er is een toekomstagenda opgesteld voor de ontwikkeling van ICT in de wijken. Dat is gebeurd tijdens de conferentie De sociale kracht van ICT in de wijken op 15 oktober in Bunnik. Voor verslag, klik op de titel van dit artikel.Dagvoorzitter en debatleider Jos van der Lans, publicist en oud-senator voor Groen Links, merkte op dat de sociale kracht van ICT-technologie al stevig blijkt in de praktijk, gezien de vele initiatieven her en der in het land maar “nog niet doordringt in het welzijnsbeleid”. Beleidsmakers blijven volgens hem hangen in “oude registers”.

"Interessant laboratorium"
Volgens spreker Bert Mulder is Nederland door sociaalgeografische kenmerken en ICT-gebruik “een interessant laboratorium" om uit te testen wat de sociale toepassing van ICT vermag. Vijf miljoen huishoudens zijn on line en Nederland kent door zijn dichtbevolkte karakter een hoge sociale dynamiek. Mulder noemde het opmerkelijk dat er zoveel internetters in Nederland zijn terwijl er “nooit beleid voor is gemaakt”. Bert Mulder lichtte in zijn inleiding de noodzaak toe van een agenda voor de komende jaren rond sociale toepassing van ICT. Wat er tot nu toe aan initiatieven is ontplooid is volgens Mulder vrij ongestructureerd gegaan, voor de komende jaren móet er een agenda komen. Mulder voorspelde dat die sociale toepassingen in elk geval een hoge vlucht zullen gaan nemen, de komende jaren.

Dilemma
Dilemma voor onderzoekers en beleidsmakers is dat het nog lastig is de succesfactoren te bepalen voor de sociale toepassingen van ICT, aldus Mulder. Hij gaf als voorbeeld de sites Youtube.com en flickr.com waar door respectievelijk 0,16 en 0,12 procent van de bezoekers filmpjes op worden geplaatst. “Is dat veel, is dat weinig?”, vroeg Mulder retorisch. Ook het gegeven dat de opbrengsten van ICT in sociale settings – bijvoorbeeld ingezet om de sociale cohesie te bevorderen – moeilijk zijn te meten. “Want het de verbeterde sociale cohesie in een wijk, mocht die worden vastgesteld, kan vele oorzaken hebben.”

Toekomstagenda
De inleiding van Mulder – net als die Ton Sleeking, wethouder in Emmen en in die hoedanigheid onder meer verantwoordelijk voor Emmen Revisited, en Jan de Vletter van Aedes, vormden de opmaat voor het middagprogramma met workshops. Deelnemers stelden daarin samen de toekomstagenda voor de ontwikkeling van ICT in wijken op. Deelnemers konden daar hun ervaringen omzetten in suggesties voor de toekomst. Alle suggesties zijn verzameld door de sessievoorzitters en doorgegeven aan Prof. Valerie Frissen van TNO, die daaruit een agenda samenstelt. Deelnemers konden ook suggesties doen om de agenda verder te realiseren. De agenda wordt aangeboden aan Elly van Kooten, directeur Programmadirectie Wijken van het Ministerie van VROM/ Wonen, Wijken en Integratie. In de komende weken zal de toekomstagenda on line staan. Hou daarvoor deze website in de gaten.

Olaf Stomp
© 2006 - 2018 Sociaal Digitaal. Alle rechten voorbehouden.