Login: Wachtwoord:

Digitale interventies succesvol bij terugdringen alcoholgebruik

De website MinderDrinken is een klinische én kosteneffectieve manier om problematisch alcoholgebruik terug te dringen. Dat is de belangrijkste conclusie in het proefschrift van Heleen Riper, wetenschappelijk medewerker bij het Trimbos-instituut. Uit de promotiestudie voor de VU Amsterdam blijkt dat een flink aantal probleemdrinkers erin slaagt om − zonder therapeutische begeleiding − bovenmatig alcoholgebruik in te perken. Riper: ‘Via digitale kanalen wordt een nieuwe, zeer grote groep probleemdrinkers bereikt. De drempel voor de reguliere hulpverlening is voor hen te hoog, internethulpverlening neemt die zo goed als helemaal weg.’Probleemdrinker
Naar schatting is ruim tien procent van de Nederlandse bevolking tussen 16 en 69 jaar een probleemdrinker. Het is vooral de grote groep lichte probleemdrinkers (en niet de kleinere groep alcoholverslaafden) die zorgt voor problemen als ziekteverzuim, geweld en vandalisme. Deze groep heeft behoefte aan professionele hulp. Slechts tien procent krijgt deze hulp. Voor negentig procent is angst voor stigmatisering, verlies van privacy of baan een reden geen hulp te zoeken. Deze groep kan wel bereikt worden via internet. 

TV-serie ook effectief
Voor haar proefschrift heeft Riper eveneens de effectiviteit van de Teleac-serie Minder drinken? Doe het zelf! Onderzocht. Ook hier dronken de deelnemers na afloop van de TV-serie aanzienlijk minder. Bovendien werd een laagopgeleide groep mensen bereikt, die vaak buiten beeld blijft van het reguliere zorgaanbod en die ook moeilijk te bereiken is via de internethulpverlening.

Getrapte zorg
Om het bereik van de interventies verder te vergroten, pleit Riper voor meer aandacht voor getrapte zorg: aansluiting online en offline aanbod én kortdurende interventies. ‘Uit de meta-analyse blijkt dat advies op maat (personalised feedback) effectief is voor zowel studenten als volwassenen. Vanwege kosteneffectiviteitsoverwegingen, het geringe effect van massamediale campagnes en de toegankelijkheid van nieuwe digitale interventies moet daarom meer ruimte komen voor dit type interventie’, aldus Riper.

Bron: Trimbos-instituut

Olaf Stomp
© 2006 - 2018 Sociaal Digitaal. Alle rechten voorbehouden.