Login: Wachtwoord:

Casusconsult: kennisdeling

Klik op de site van Casusconsult: kennissysteem. Met dit kennissysteem kunnen hulpverleners hun aanpak toetsen en onderbouwen tijdens de registratie van het actuele proces. Hulpverleners kunnen, mede gestuurd door de gegevens uit het electronisch dossier, direct gerelateerde, informatie en kennis zoeken, lezen en bediscussieren. Bijvoorbeeld soortgelijke (opgeloste) gevallen inclusief daarbij horende vakliteratuur en relevante praktische informatie. Men kan gerichte aanvullende vragen stellen, op elkaar reageren en zelf kennis toevoegen. Het kennisdelingsproces wordt ondersteund door kennisgroepen met deskundigen op een bepaald kennisgebied, zowel uitvoerend, onderwijzend als wetenschappelijk.
© 2006 - 2018 Sociaal Digitaal. Alle rechten voorbehouden.