Login: Wachtwoord:

Canon Sociaal werk

De canon sociaal werk is bedoeld om de geschiedenis van het sociaal werk levend te houden. Klik hier om naar de canon te gaan.Op 21 april 2009 is de vernieuwde canon gepresenteerd.

 Het vijftig vensters tellende canon, een digitale publicatie met  interactieve elementen, is 21 april gepresenteerd op de Fontys Hogeschool.

Symposium
Dat gebeurde tijdens het symposium ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van Sociale Studies op Fontys en zijn rechtsvoorgangers. De canon sociaal werk, die een Nederlandse en een Vlaamse versie kent, is een initiatief van Jos van der Lans (publicist) Maarten van der Linde (docent geschiedenis), Jan Steyaert (lector) en Wim van Verzelen (oud-docent). Met de canon benadrukken de makers het belang van geschiedenis en de kennis ervan voor sociaal werkers. Ze willen onder meer duidelijk maken dat het huidige sociaal werk zijn wortels kent in de geschiedenis. Maarten van der Linde sprak tijdens de presentatie van een 'slingerbeweging'. 'Tijden van barmhartigheid in de geschiedenis van het sociaal werk worden bijvoorbeeld afgewisseld met tijden van hardvochtigheid en andersom.'

'Canon is nooit af'
‘De canon wil een laboratorium zijn waarin de lessen van een rijke geschiedenis naar de dagelijkse praktijk kunnen worden vertaald’, aldus de redactie op de site. 'Om die reden is de canon ook nooit af. De canon is immers een educatief bouwwerk waaraan voortdurend nieuwe trappen, gangen, vleugels (deelcanons) en etages (boekencanons) kunnen worden toegevoegd.'

De canon begint in het jaar 567 met concilie van Tours – van armentafels tot voedselbank is de prikkelende titel van de bijbehorende tekst, die aangeeft hoe sociale thema’s en activiteiten meer dan duizend jaar geleden al zijn geïntroduceerd. Het laatste van de vijftig vensters dateert uit 2007: de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Een kleine greep uit de 48 overige vensters: 1596 Rasphuizen en spinhuizen, van lijfstraf naar werkstraf; 1823, Nederlands Genootschap tot Zedelijke Verbetering van Gevangenen, reclassering tussen dwang en vrijwilligheid; 1973 Blijf van mijn Lijf, tweede feministische golf en de opkomst van de vrouwenhulpverlening.

Quiz
Voor wie zijn eigen kennis van de geschiedenis van het sociaal werk wil toetsen en ophalen, is een (pittige!) quiz beschikbaar op de site van de canon.Naar de canon

De makers nodigen iedereen van harte uit een kijkje te nemen op canon sociaal werk, suggesties te doen en bijdragen te leveren.Olaf Stomp (april 2009)
© 2006 - 2018 Sociaal Digitaal. Alle rechten voorbehouden.