Login: Wachtwoord:

Web in de wijk

een onderzoek naar ondersteuning van informele dienstverlening door ICT

Hoe kun je informele dienstverlening in een buurt stimuleren met behulp van een gemeenschappelijke website? Een interessant onderzoeksverslag uit 2003 van studenten van de Hogeschool van Amsterdam.De centrale onderzoeksvraag zoals geformuleerd door Brekend Vaatwerk is:Hoe kun je informele dienstverlening in een buurt stimuleren met behulp van ICT? Hierbij is het van belang om te weten wat we onder informele dienstverlening verstaan, namelijk het onderhouden van onderlinge contacten, waardoor de samenwerking op punten die van belang zijn voor bewoners mogelijk wordt. Dit biedt de mogelijkheid om onderling gebruik te maken van elkaars vaardigheden en leidt ertoe dat mensen elkaar gaan helpen, bijvoorbeeld met het organiseren van een sporttoernooi.

Doel van dit project is te kijken hoe internet samenwerking en gezamenlijke activiteiten van bewoners kan stimuleren. Kortom: het versterken van de sociale cohesie binnen een wijk. In het begin kan dit ondersteund worden door (semi-)overheidsorganisaties, zoals een welzijnsorganisatie, maar het uiteindelijke doel is dat bewoners dit zelf gaan continueren.
Ons doel was te kijken hoe internet hierbij een stimulans kan zijn en Brekend Vaatwerk heeft hiertoe een programma laten ontwikkelen waarmee iedereen op heel eenvoudige manier websites kan bouwen en het is de bedoeling dat in een later stadium ook andere manieren van communicatie mogelijk worden, zoals webfora.
(Uit de inleiding op p3)

Hier vind je het eindverslag van het externe project dat studenten SJD, CMV en MWD van de Hogeschool van Amsterdam hebben gemaakt.

Mike de Kreek
© 2006 - 2018 Sociaal Digitaal. Alle rechten voorbehouden.