Login: Wachtwoord:

ICT voor de CMV opleidingen van de HvA

Een onderzoek uitgevoerd in 2003 door studenten van de Hogeschool van Amsterdam over 'ICT-methoden' in het CMV werkveld en de - voor de opleiding - relevante competenties.

Er wordt veel gesproken over ICT en de nieuwe mogelijkheden die het biedt maar het roept voorlopig ook nog veel vragen op bij die mensen die beslissingen moeten nemen over het toepassen van ICT middelen. Dit was de reden voor het opleidingsinstituut CMV van de Hogeschool van Amsterdam om een onderzoek op te zetten naar relevante ICT methoden voor het CMV werkveld. Bij het zoeken van relevante ICT methoden stond voorop dat het ging om initiatieven die culturele en maatschappelijke participatie bevorderen. Het onderzoek is bedoeld om inzicht te verkrijgen in de competenties van de CMV professional als het gaat om het hanteren van ICT middelen. Waar liggen nu precies die nieuwe kansen en uitdagingen? Wat heeft de professional nodig om hier goed en adequaat op in te springen? De opleiding zal met de bevindingen en aanbevelingen uit het onderzoek mogelijk de huidige competenties wijzigen of aanpassen zodat zij studenten beter voorbereiden op de nieuwe ICT ontwikkelingen binnen de beroepspraktijk. (Uit de inleiding op p3)

 Hier vind je het eindverslag in de Mediatheek van de Hogeschool van Amsterdam.

Mike de Kreek
© 2006 - 2018 Sociaal Digitaal. Alle rechten voorbehouden.