Login: Wachtwoord:

Online samenwerking voor geriatrische hulpverleners

Via webconferencing snel en effectief interdisciplinair overleg over de medische zorg voor ouderen tussen specialisten en geriater. Een mooi voorbeeld voor de hulpverlening? Klik hier om het gehele bericht te lezen over de samenwerking tussen SURFnet en het UMC St Radboud.


© 2006 - 2018 Sociaal Digitaal. Alle rechten voorbehouden.