Login: Wachtwoord:

Zelfhulpcursus op internet helpt bij depressies

kleur je levenDe internetcursus 'Kleur je leven', waar geen therapeut aan te pas komt, helpt tegen depressieve klachten bij vijftigplussers. Dit blijkt uit onderzoek van Viola Spek van de Universiteit van Tilburg, waarop ze 30 november promoveert. Voorafgaand aan de promotie wordt een symposium georganiseerd over de behandeling van psychische problemen via het internet.

De internetcursus 'Kleur je leven', die ontwikkeld is door het Trimbos-instituut, bestaat uit acht lessen waarin je leert beter om te gaan met depressieve klachten om zo uit een 'negatieve spiraal' te komen. Een belangrijk voordeel van de cursus is dat er geen therapeut aan te pas komt. Op deze manier kunnen grote aantallen mensen met depressieve klachten bereikt worden.
Jaarlijks lijden in Nederland meer dan een miljoen mensen aan depressieve klachten. Bij ongeveer eenderde zijn deze de voorbode van een echte depressie. Omdat een depressie vaak gepaard gaat met veel persoonlijk leed voor de patiënt en zijn directe omgeving, is er veel aan gelegen om dit te voorkómen.

Het nut van een zelfhulpcursus voor depressieve klachten via het internet is nu voor het eerst wetenschappelijk onderzocht. Viola Spek mat het effect van de cursus onder een honderdtal cursisten en vergeleek de uitkomsten met die van evenveel mensen uit een groepstherapiebehandeling en mensen met depressieve klachten die nog op de wachtlijst stonden voor een behandeling. In de groepen die werden behandeld namen de klachten duidelijk meer af dan in de controlegroep. Dit positieve effect was niet alleen merkbaar vlak na het beëindigen van de cursus, maar ook nog na een jaar. Bovendien was het effect bij de internetgroep na een jaar nog groter dan bij de cliënten van de groepstherapie. De resultaten zijn inmiddels ook gepubliceerd in het toonaangevende Europese psychologietijdschrift Psychological Medicine.

Taboe
Volgens onderzoekster en psychologe Viola Spek rust er op depressie nog steeds een taboe: "Internet biedt de mogelijkheid om anoniem iets aan je klachten te doen. Bovendien op een tijdstip dat het iemand het beste uitkomt".

Tijdens het symposium over de behandeling van psychische problemen via internet zal behalve op het onderzoek van Viola Spek onder meer ingegaan worden op de noodzaak van internetbehandeling in de GGZ en de kosteneffectiviteit van de cursus 'Kleur je leven'.
(Bron: Universiteit van Tilburg)
© 2006 - 2018 Sociaal Digitaal. Alle rechten voorbehouden.