Login: Wachtwoord:

Onderzoek: Ouderen lopen warm voor communicatie per ICT, minder voor telezorg

Senioren zijn enthousiast over de mogelijkheden van ict om het contact met verre vrienden en familie te onderhouden. Voor zorg op afstand lopen ze minder warm, want de zorgbehoefte wordt nu nog prima gedekt door noabers, mantelzorgers en professionele zorg aan huis.

Dit blijkt uit een (kleinschalig) onderzoek door het Telematica Instituut in samenwerking met Zorgcentrum de Posten in Enschede.Naar blijkt heeft geen van de geïnterviewde personen behoefte heeft aan vormen van zorg-op-afstand. Mensen weten zichzelf te redden, ze hebben noabers (buren) of familie op wie ze terug kunnen vallen, of ze hebben een zorgbehoefte waarop telezorg geen antwoord kan bieden. Daarentegen hebben opvallend veel van de geïnterviewde senioren kinderen of kleinkinderen die ver weg wonen. Er bestaat een sterke behoefte aan contact, en beeldcommunicatie biedt hier meerwaarde. De senioren met computerervaring zijn enthousiast over Skype, maar deze oplossing is te complex voor de, meestal relatief oudere, senioren zonder computerervaring. Het telezorgsysteem, dat gebruik maakt van een televisie, een camera, en een kastje dat de verbinding met het internet verzorgt, lijkt door zijn veel grotere bedieningsgemak voor deze laatste groep een uitstekend alternatief.

De onderzoeksresultaten suggereren dat de verwachtingen die zorginstellingen en de politiek van telezorg hebben in ieder geval op de korte termijn overspannen zijn. Tenminste zolang het gaat om zorg pur sang. Telezorgdiensten die sociaal contact als uitgangspunt hebben, voorzien wel in een behoefte. Een bijkomend voordeel is dat ouderen die van dergelijke diensten gebruik maken vertrouwd raken met de technologie. Dat kan dienen als opstap naar zorg-op-afstand. En door de toenemende druk op de zorgsector, gevoed door de groeiende vergrijzing, wordt de noodzaak om de cliënt een aantrekkelijk alternatief te bieden alleen maar groter. (Bron, telematica Instituut)
© 2006 - 2018 Sociaal Digitaal. Alle rechten voorbehouden.