Hoofdstuk 6 - Grondslagen SPH

Hoofdstuk 6 - Grondslagen SPH

Productgroep Grondslagen SPH
Jaska de Bree | 2001
5,90
Abonneeprijs: € 2,36

Omschrijving

Hoofdstuk 6 - Beroepskwalificaties en methoden

I NLEIDING

In dit hoofdstuk geef ik per hoofdcompetentie een overzicht van de relevante beroepsof opleidingskwalificaties, zoals verwoord in het opleidingsprofiel De creatieve professional. Omdat iedere kwalificatie meerdere aspecten van methodisch handelen omschrijft, zijn deze kwalificaties in deelkwalificaties uiteengerafeld. Bij iedere kwalificatie worden meerdere methoden genoemd om deze te kunnen behalen. Met behulp van de checklist kan worden getoetst in welke mate en met betrekking tot welke onderdelen van de kwalificaties er sprake is van beroepscompetentie. In de competentieboeken van de serie Competent Sociaal Pedagogisch Hulpverlenen worden alle hier opgesomde methoden uitgebreider beschreven, zodat ermee getraind en getoetst kan worden. Men kan de mate waarin een bepaalde (deel)kwalificatie gewenst of aanwezig is op een schaal van 1 tot en met 4 scoren. De (deel)kwalificaties kunnen zo, afhankelijk van de competentie van de student/werker, zowel apart als geïntegreerd met andere deelkwalificaties, worden getraind (1). Hoe competent de werker in zijn beroepsgerichte denken en handelen precies is, zal in zijn beroepshouding, dus zowel in zijn attitude als gedrag, zichtbaar moeten worden. In dit hoofdstuk eindigt iedere ‘competentiebeschrijving’ weer met een proeve van bekwaamheid rond de inhoud.