Welles nietes - Redactie en lezers in gesprek

Welles nietes - Redactie en lezers in gesprek

Productgroep Ouderschapskennis 2006-1
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Over vakmanschap, heldere kaders én vrije ruimte
Verslag van het rondetafelgesprek
De deelnemers:
Marcel de Beukeleer, ouder. Raad van Ouders van de Jeugdhulp België René de Bot, directeur zorg Stichting Flexus
Annemiek Couwenbergh, manager persoonsgebonden budget Stichting de Combinatie
Astrid van Dam, contextueel therapeut Nel Jessurun, maatschappelijk werker/ psychotherapeut
Lineke Joanknecht, regiomanager Eigen Kracht Amsterdam, Spirit Marie José Knops, Coördinator Familie Netwerk Beraad, Jeugdzorg Dordrecht Ingrid van Kempen, pleegouder Mirte Loeffen, adviseur Collegio Lenie Roose, pleegouder Willy de Wit, netwerkpleegouder Coy Wierda, organisatieadviseur Fenny Wijnholds, manager Families First Jeugdzorg Drenthe
In het vorige nummer van O&O stond in het thema pleegzorg het verhaal van een netwerk-pleegouder. Het was geanonimiseerd om de kinderen te beschermen en ook omdat we niet één instelling en/of bepaalde hulpverleners centraal wilden stellen, maar het systeem van hulpverlening en jeugdzorg dat er vaak toe leidt dat ouders en pleegouders zich buitenspel voelen staan.