Jong ontspoord in het drugsmilieu: En wat wij daar als samenleving tegenover moeten zetten

Jong ontspoord in het drugsmilieu: En wat wij daar als samenleving tegenover moeten zetten

2022 | Stichting Maatschappij en Veiligheid
Gratis

Omschrijving

Dit rapport gaat over nieuwkomers en doorgroeiers in de drugswereld. Over jongeren die in die wereld verzeild raken. ‘Wat moet ik met hen?’, verzuchtte een teamchef van de politie in een verkennend gesprek:  

“Ik heb in mijn gebied een paar honderd mensen – veel jongeren – die bij de drugscriminaliteit betrokken zijn. Een paar daarvan behoren tot de top van de drugswereld. Die kan ik achter slot en grendel proberen te krijgen. Maar wat moet ik in hemelsnaam met de rest doen?”

De teamchef staat niet meer alleen met deze vraag. Het vraagstuk heeft de afgelopen jaren meer en meer aandacht gekregen. In de toegenomen aandacht voor de maatschappelijke effecten van drugscriminaliteit in Nederland is dit wel een van de meest urgente vraagstukken.

In dit rapport beschrijven we de stand van zaken. Welke combinatie van grenzen stellen en perspectief bieden is nodig? Welke lessen kunnen daaruit getrokken worden? Wat te doen om de aanpak verder te versterken?