Auteurs

Seksualiteit

57 producten gevonden.
Drempels voor disclosure van seksueel geweld

Drempels voor disclosure van seksueel geweld

Drempels voor onthullen Voor het onderzoek zijn slachtoffers onderzocht die anoniem contact zochten met de chatfunctie van het Centrum Seksueel Geweld (www.chatmetcsg.nl). De drempel die het meeste beschreven...
Meer info
Gratis
Jongens, het kan ook anders

Jongens, het kan ook anders

Han Spanjaard

Jongens, het kan ook anders! gaat over het voorkomen van seksueel geweld van jongens tegenover meisjes. Het werkboek is geschreven door Han Spanjaard en is bedoeld om jeugdhulpverleners in de residentiële...
Meer info
Gratis
Plegers van seksueel geweld

Plegers van seksueel geweld

Han Spanjaard

De afgelopen jaren is in Nederland de aandacht voor plegers en potentiële plegers van seksueel geweld sterk toegenomen. Vanuit enkele mannenorganisaties, justitie, overheid en organisaties voor...
Meer info
Gratis
Wat maakt het verschil?: Over het welzijn, de sociale relaties en de leefstijl van lesbische, homoseksuele en biseksuele jongeren

Wat maakt het verschil?: Over het welzijn, de sociale relaties en de leefstijl van lesbische, homoseksuele en biseksuele jongeren

Willem Huijnk Gabriël van Beusekom

In Nederland zijn lesbische, homoseksuele en biseksuele (LHb) jongeren opgegroeid in een tijd waarin mensen van dezelfde sekse met elkaar kunnen trouwen en LHb’s zichtbaarder zijn vertegenwoordigd in de...
Meer info
Gratis
De Nederlandse seksbranche: Een onderzoek naar omvang en aard, beleid, toezicht en handhaving

De Nederlandse seksbranche: Een onderzoek naar omvang en aard, beleid, toezicht en handhaving

Yannick Bleeker Gianni van den Braak

Voorwoord Gemeenten die actief met hun prostitutiebeleid bezig zijn, maken keuzes. Willen we sekswerk in onze gemeente? En als we sekswerk mogelijk willen maken, hoe kunnen we er dan voor zorgen dat we de...
Meer info
Gratis
Peiling onder BIPOC lhbti+ personen van 50 jaar en ouder

Peiling onder BIPOC lhbti+ personen van 50 jaar en ouder

Simon Timmerman

Uit een peiling onder BIPOC lhbti+ personen van 50 jaar en ouder blijkt dat meer specifieke aandacht nodig is voor deze groep op het gebied van ontmoeting, zichtbaarheid en binnen zorg en welzijn. Ruim 100...
Meer info
Gratis
De positie van lhbti+ personen met een beperking versterken

De positie van lhbti+ personen met een beperking versterken

Niels van Kleef Joy Moonen

Lesbische, homoseksuele, bi+, transgender en intersekse (lhbti+) personen met een beperking krijgen vaak te maken met letterlijke en figuurlijke drempels waar lhbti+ personen zonder beperking niet mee te maken...
Meer info
Gratis
Het hoort bij welzijnsopleidingen

Het hoort bij welzijnsopleidingen

Mai Groenevelt Sophie Vermaning

Rapportage over de aandacht voor seksuele vorming binnen de opleidingen Pedagogiek, Social Work Noord en Amsterdam en Sportkunde In dit onderzoek bekijken we de huidige aandacht voor seksuele vorming in de...
Meer info
Gratis
10x vraag en antwoord over aseksualiteit

10x vraag en antwoord over aseksualiteit

Vaak wordt aangenomen dat 1 procent van de bevolking aseksueel is (Bogaert, 2004). Toch blijft het lastig te zeggen hoe omvangrijk de aseksuele gemeenschap daadwerkelijk is, omdat er weinig onderzoek naar is...
Meer info
Gratis
Slachtoffers van mensenhandel in beeld bij CoMensha

Slachtoffers van mensenhandel in beeld bij CoMensha

Het aantal slachtoffers van mensenhandel dat gemeld wordt bij CoMensha laat over de afgelopen jaren een dalende trend zien (zie ook Figuur 1).1 De afname in het aantal gemelde slachtoffers is duidelijk...
Meer info
Gratis