Auteurs

Burgerschap/civil society

79 producten gevonden.
Caring is sharing - How neighbourhood processes among parents can strengthen an educative civil society in the public domain

Caring is sharing - How neighbourhood processes among parents can strengthen an educative civil society in the public domain

Maartje van Dijken

This dissertation describes a study into The Peaceable Neighbourhood 2.0; a community− based program that aims to empower parents and increase a safe and peaceable environment in the neighbourhood by...
Meer info
Gratis
De leefwerelden van arm en rijk

De leefwerelden van arm en rijk

Lotte Vermeij Lex Thijssen

In het SCP-onderzoek ‘De leefwerelden van arm en rijk’  is gekeken hoe de leefwerelden van de 20 procent meest welvarende en de 20 procent minst welvarende Nederlanders in de leeftijd van 30...
Meer info
Gratis
Building bridges, breaking bricks: Impact of social street work on marginalized people’s lives

Building bridges, breaking bricks: Impact of social street work on marginalized people’s lives

Evelien Rauwerdink-Nijland

Er zijn in Nederland mensen in gemarginaliseerde situaties die ondersteuning nodig hebben maar die om wat voor reden dan ook niet krijgen (van Doorn et al., 2013; Baart, 2011). Een deel van deze mensen heeft...
Meer info
Gratis
Actievoeren en vrijwilligen: verhalen van verandering

Actievoeren en vrijwilligen: verhalen van verandering

Karijn van den Berg Mellouki Cadat-Lampe Krista van Mourik Roos Pijpers

In deze publicatie hebben we inzichten over de verschillende verschijningsvormen van activistische en vrijwillige inzet voor sociale verandering verzameld. Er staan drie inspirerende portretten in van mensen...
Meer info
Gratis
Aan de slag met het sociale netwerk

Aan de slag met het sociale netwerk

Een sociaal netwerk is voor iedereen van onschatbare waarde, ook voor mensen die ondersteuning kunnen gebruiken. Het biedt mensen emotionele ondersteuning en kan daarnaast ook praktische hulp bieden. Hierdoor...
Meer info
Gratis
Gezien, gehoord en geholpen willen worden

Gezien, gehoord en geholpen willen worden

Uit eerder SCP-onderzoek kwam naar voren dat mensen die ondersteuning nodig hebben vanuit het sociaal domein, niet altijd (op tijd) worden bereikt. Om meer zicht te krijgen op de leefwereld van deze groep heeft...
Meer info
Gratis
Burgerschap in beeld

Burgerschap in beeld

Remmert Daas Geert ten Dam Anne Bert Dijkstra Esther Kardijk Harm Naayer Hessel Nieuwelink Ineke van der Veen

Burgerschap in beeld - Burgerschapscompetenties en burgerschapsonderwijs in vergelijkend perspectief  Bevordering van burgerschapscompetenties van leerlingen is een belangrijke taak voor onderwijs. Die...
Meer info
Gratis
Roep om een overheid die verantwoordelijkheid neemt

Roep om een overheid die verantwoordelijkheid neemt

Fieke Wagemans Sabine Peters

Burgers over de verdeling van verantwoordelijkheden bij grote maatschappelijke opgaven. De afgelopen decennia hebben veel verschuivingen plaatsgevonden in de verdeling van verantwoordelijkheden tussen...
Meer info
Gratis
Toegang in ontwikkeling

Toegang in ontwikkeling

Annelies Kooiman Romy Santpoort Nicole Doornink

Wanneer je als inwoner ondersteuning nodig hebt, is het van belang dat je weet waar je terecht kunt met je hulpvraag en dat je de juiste weg weet te bewandelen binnen je gemeente. Dat kan bijvoorbeeld via een...
Meer info
Gratis
Somber over de samenleving?

Somber over de samenleving?

Bram Geurkink Emily Miltenburg

Veel Nederlanders zijn tevreden over hun eigen leven, maar somberen over de samenleving. In het publieke en politieke debat is vaak aandacht voor dat maatschappelijk onbehagen: somberheid over hoe het land er...
Meer info
Gratis