Auteurs

Burgerschap/civil society

71 producten gevonden.
Roep om een overheid die verantwoordelijkheid neemt

Roep om een overheid die verantwoordelijkheid neemt

Fieke Wagemans Sabine Peters

Burgers over de verdeling van verantwoordelijkheden bij grote maatschappelijke opgaven. De afgelopen decennia hebben veel verschuivingen plaatsgevonden in de verdeling van verantwoordelijkheden tussen...
Meer info
Gratis
Toegang in ontwikkeling

Toegang in ontwikkeling

Annelies Kooiman Romy Santpoort Nicole Doornink

Wanneer je als inwoner ondersteuning nodig hebt, is het van belang dat je weet waar je terecht kunt met je hulpvraag en dat je de juiste weg weet te bewandelen binnen je gemeente. Dat kan bijvoorbeeld via een...
Meer info
Gratis
Somber over de samenleving?

Somber over de samenleving?

Bram Geurkink Emily Miltenburg

Veel Nederlanders zijn tevreden over hun eigen leven, maar somberen over de samenleving. In het publieke en politieke debat is vaak aandacht voor dat maatschappelijk onbehagen: somberheid over hoe het land er...
Meer info
Gratis
Onzekerheid, maatschappelijk onbehagen en persoonlijke controle. Een conceptuele en empirische analyse is

Onzekerheid, maatschappelijk onbehagen en persoonlijke controle. Een conceptuele en empirische analyse is

Anne-Greet Keizer Will Tiemeijer

In deze studie wordt allereest ingegaan op de vraag wat we moeten verstaan onder de begrippen ‘onzekerheid ’ en ‘maatschappelijk onbehagen’. Want ook al klinken deze termen veelvuldig in...
Meer info
Gratis
Hoe maak je participatietrajecten inclusief en aantrekkelijk voor inwoners?

Hoe maak je participatietrajecten inclusief en aantrekkelijk voor inwoners?

Hoe bereik je als gemeente dat verschillende groepen inwoners meedoen, meedenken en meebeslissen in een participatietraject? En welke mogelijkheden bieden innovatieve aanpakken gebaseerd op social design en...
Meer info
Gratis
Bevorderen van veerkrachtige democratische gezindheid

Bevorderen van veerkrachtige democratische gezindheid

Hessel Nieuwelink

Klimaatverandering, migratie, de oorlogen in Oekraïne en Jemen, racisme, hoge inflatie, woningnood, lerarentekort, coronalockdowns, politieke onvrede en een pluriformiteit in opvattingen hierover. Ik geef...
Meer info
Gratis
Gezonde leefomgeving in kwetsbare wijken – Verkenning kennisbehoeften en mogelijkheden

Gezonde leefomgeving in kwetsbare wijken – Verkenning kennisbehoeften en mogelijkheden

De gezonde en groene leefomgeving is actueel én belangrijk voor regio, stad, dorp, wijk en buurt. Het is een speerpunt, zowel in het fysieke, als in het sociaal domein. Met deze verkenning achterhaalden...
Meer info
Gratis
Tot zover ben ik gekomen - De Herman Tjeenk Willink-lezing 2022

Tot zover ben ik gekomen - De Herman Tjeenk Willink-lezing 2022

Herman Tjeenk-Willink

Doel van deze tweejaarlijkse lezingencyclus is – ik citeer de vice-president – ‘het gedachtegoed van Herman Tjeenk Willink blijvend aan de Raad te verbinden’. En het is waar, er ligt...
Meer info
Gratis
Wat maakt het verschil?: Over het welzijn, de sociale relaties en de leefstijl van lesbische, homoseksuele en biseksuele jongeren

Wat maakt het verschil?: Over het welzijn, de sociale relaties en de leefstijl van lesbische, homoseksuele en biseksuele jongeren

Willem Huijnk Gabriël van Beusekom

In Nederland zijn lesbische, homoseksuele en biseksuele (LHb) jongeren opgegroeid in een tijd waarin mensen van dezelfde sekse met elkaar kunnen trouwen en LHb’s zichtbaarder zijn vertegenwoordigd in de...
Meer info
Gratis
Rapportage sectoronderzoek ‘Sociale Participatie’

Rapportage sectoronderzoek ‘Sociale Participatie’

Een meerderheid van de huurders voelt zich betrokken bij hun buurt. Maar slechts een kleine groep zet zich ook daadwerkelijk in om iets te doen voor de buurt. Wel staan veel huurders hiervoor open. Hoe sterker...
Meer info
Gratis