Sociaal Digitaal

Sociaaldigitaal.nl is een digitale kennisbank in het sociale domein met gevalideerde kennis en informatie.

Wat is het doel van sociaaldigitaal.nl

Het doel van de voorganger van sociaaldigitaal.nl - soziodigitaal.nl - is altijd geweest om primair de artikelen uit de gedrukte versie van het tijdschrift Sozio digitaal te ontsluiten.
Dat is het voordeel van nu ten opzichte van vroeger: dat inhoud van jaren geleden nog eenvoudig kan worden gezocht en gevonden. Bij de ontwikkeling van sociaaldigitaal.nl is het niet anders, maar wordt naast de inhoud van het tijdschrift Sozio veel meer informatie toegevoegd uit andere bronnen. En zo ontstaat in de loop der tijd een rijk gevulde en doorzoekbare informatie- en kennisbank. Handig en nuttig voor studenten en zeker ook praktisch voor professionals die op de hoogte willen blijven en ook de behoefte hebben om zich te verdiepen in specifieke thema’s.

Wat kun je nu verwachten?

Sozio
Alle artikelen uit het tijdschrift Sozio en haar voorgangers zijn hierin opgenomen. Zodra de gedrukte versie van het tijdschrift verschijnt, is ook de digitale versie beschikbaar.

Vakboeken
Primair uit de collectie van uitgeverij SWP komen op doorlopende basis nieuwe boektitels in de kennisbank.

Rapporten en publicaties van derden
Rapporten en nota’s uit het publieke domein voor zover relevant voor sociale professionals worden opgenomen. Verder is er toestemming gekregen van specifieke particuliere organisaties ( stichtingen, onderzoeksbureaus, verenigingen) om hun materialen hierin te ontsluiten.

Overnames uit andere tijdschriften
SWP publiceert meer vakbladen en neemt hieruit artikelen over voor zover relevant voor de sociale professional. In de komende tijd zullen ook tijdschriften buiten SWP om materialen beschikbaar stellen.

Gevalideerde informatie
Het is in ieders belang om teksten te presenteren waar een vorm van validatie op is toegepast om er zeker van te zijn dat de geboden informatie van voldoende niveau is. Bij de opgenomen tijdschriftartikelen is dat altijd zo: ieder tijdschrift kent een eigen onafhankelijke redactie die bijdragen op waarde beoordelen. Bij eerder gepubliceerde boeken is dat uiteraard ook zo: uitgevers en redactie geven publicaties uit, waarvan de inhoud is getoetst.

De kennisbank staat nooit stil en iedere maand zijn er nieuwe documenten beschikbaar.


Zoeken en categorieën

Het zoekscherm spreekt voor zich: iedere zoekterm kan worden ingegeven en de resultaten verschijnen dan in beeld. Als er teveel resultaten zijn, klik dan op een categorie (of op een auteur): dat dient tevens als filter en alleen de zoekresultaten aan de hand van het filter komen tevoorschijn.


Accounts en abonnementen

Om artikelen te kunnen downloaden heb je een SWP-account nodig en dat levert verder geen enkele verplichting op, alleen maar voordelen. Een abonnement geeft direct toegang tot alles, waar je zonder abonnement voor afzonderlijke artikelen wel moet betalen. Het downloaden van artikelen uit de kennisbank is toegestaan voor persoonlijk gebruik van de accounthouder. Het is niet toegestaan deze download te verspreiden of te herpubliceren in welke vorm dan ook. Dat is ook logisch omdat anders rechthebbenden geen aanspraak meer kunnen maken op de teksten in hun eigendom en er inbreuk wordt gemaakt op deze rechten, hetgeen strafbaar is. Een uitzondering hierop zijn documenten die al ontleend zijn aan het publieke domein, zoals overheidsrapporten en wetteksten.

Abonnementstermijnen

Voor studenten en particuliere abonnees geldt een abonnementstermijn van drie maanden, die telkens voor drie maanden wordt verlengd. De abonnementsbedragen worden per drie maanden geïncasseerd. Zakelijke abonnees gelden voor een periode van een jaar en worden met behulp van een factuur gefactureerd. Ook de zakelijke abonnementen worden tot wederopzegging verlengd.

BTW

Alle genoemde tarieven zijn inclusief BTW. Bij de bepaling hiervan lopen we al vooruit op een voorgenomen BTW-percentage van 9%. Op dit moment is de BTW 21% op digitale producten. Het verschil wordt door sociaaldigitaal.nl zelf opgepakt.

Tips en suggesties

Wij zijn zeer ontvankelijk voor tips en suggesties, zowel voor wat betreft de inhoud als de werking. Heb je bronnentips om de inhoud te verbeteren? Of heb je een andere vraag of opmerking?
Stuur ons dan een bericht via het Contactformulier

Magazine

Pedagogiek in praktijk

Het fraai vormgegeven gedrukte tijdschrift Sozio blijft uiteraard bestaan en dat is echt een feestje om het in de brievenbus te krijgen. Dus neem een abonnement! Dat is een ander proces en hier aan te vragen! Nieuwe abonnees op de gedrukte versie krijgen een mooi welkomstcadeau (niet te vinden in de kennisbank).