Hét digitaal naslagwerk voor het sociaal domein

een omvangrijk overzicht van honderden artikelen uit onze vaktijdschriften, diverse boeken en allerhande beleidsdocumenten. Gerangschikt in overzichtelijke categorieën en via een handige zoekfunctie razendsnel beschikbaar.

Bekijk ons aanbod Onze abonnementen


Recent toegevoegd

Factsheet Intieme terreur

Factsheet Intieme terreur

Wat is Intieme terreur? Intieme terreur is een ernstige vorm van partnergeweld en kenmerkt zich door een patroon van controle en dwang. Dit kan zich uiten in het isoleren, vernederen, intimideren van de...
Normering en actualisering van het Halt-signaleringsinstrument (Halt-SI) en beschrijving van de actuele populatie Halt-deelnemers

Normering en actualisering van het Halt-signaleringsinstrument (Halt-SI) en beschrijving van de actuele populatie Halt-deelnemers

Jaarlijks krijgen zo’n 10.000 tot 15.000 jongeren een Halt-afdoening opgelegd. In het startgesprek worden hun recidiverisico en criminogene behoeften ingeschat via het Halt-signaleringsinstrument...
Besprekingsartikel: 'Donkere spiegel van een kwetsbare samenleving.'

Besprekingsartikel: 'Donkere spiegel van een kwetsbare samenleving.'

Hoe ga je als jeugdwerker om met het toenemend extremisme bij de jongeren met wie je werkt? Ook de jongerenwerkers actief in de Kanaalzone van Brussel, met onder meer Molenbeek en de Anneessenwijk, werden...
Betere verbinding tussen professionals in de jeugdzorg en volwassenen-ggz: Van visie naar oplossingsrichtingen

Betere verbinding tussen professionals in de jeugdzorg en volwassenen-ggz: Van visie naar oplossingsrichtingen

Integrale hulp is bewezen effectief, maar vraagt een goede verbinding tussen het jeugddomein en de volwassenen­-ggz. Daar is ook hard aan gewerkt, resulterend in onder meer standaarden en handreikingen, en...
Waardevol werken. De stand van zaken

Waardevol werken. De stand van zaken

Uit de cijfers blijkt dat ruim een miljoen Nederlanders geen toegang krijgen tot de arbeidsmarkt, ondanks de krapte. Het gaat om mensen met een beperking of kwetsbaarheid, fysiek, verstandelijk, psychisch of...
Hoofdstuk 10: Behandelingsplannen in beeld + colofon

Hoofdstuk 10: Behandelingsplannen in beeld + colofon

Inleiding Algemeen behandelingsplan  De documenten •   De ambulante documenten •   De (dag)klinische documenten  (Psycho)therapieplan Het document Ouder- en...