Hét digitaal naslagwerk voor het sociaal domein

een omvangrijk overzicht van honderden artikelen uit onze vaktijdschriften, diverse boeken en allerhande beleidsdocumenten. Gerangschikt in overzichtelijke categorieën en via een handige zoekfunctie razendsnel beschikbaar.

Bekijk ons aanbod Onze abonnementen


Recent toegevoegd

Groepswerk met jongeren in de wijk

Groepswerk met jongeren in de wijk

Groepswerk met jongeren is effectiever dan 1-op-1-begeleiding. Maar ondanks een lange traditie in het werken met groepen jongeren is de systematische methodiekontwikkeling ervan tot nu toe beperkt gebleven. Het...
Een scherpe blik op steekwapenproblematiek

Een scherpe blik op steekwapenproblematiek

Literatuuronderzoek naar het dragen, bezitten en gebruiken van steekwapens door jongeren, hun risicofactoren en motieven, (effecten van) interventies en kansen voor beleid en aanpak Achtergrond,...
Caring is sharing - How neighbourhood processes among parents can strengthen an educative civil society in the public domain

Caring is sharing - How neighbourhood processes among parents can strengthen an educative civil society in the public domain

This dissertation describes a study into The Peaceable Neighbourhood 2.0; a community− based program that aims to empower parents and increase a safe and peaceable environment in the neighbourhood by...
De leefwerelden van arm en rijk

De leefwerelden van arm en rijk

In het SCP-onderzoek ‘De leefwerelden van arm en rijk’  is gekeken hoe de leefwerelden van de 20 procent meest welvarende en de 20 procent minst welvarende Nederlanders in de leeftijd van 30...
CAO Jeugdzorg

CAO Jeugdzorg

Cao Jeugdzorg 2024 - 2025 Looptijd: 1 januari 2024 tot en met 31 december 2025 De Cao Jeugdzorg is afgesloten door: Jeugdzorg Nederland, FNV, CNV Connectief Zorg en Welzijn en FBZ...
Brede blik op daderschap - achtergronden van daders van binnenlandse seksuele uitbuiting

Brede blik op daderschap - achtergronden van daders van binnenlandse seksuele uitbuiting

Een criminele familie, schooluitval en een bredere criminele carrière waar mensenhandel een onderdeel van is. Het zijn opvallende bevindingen in het onderzoek van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en...