Auteurs

Onderzoek

124 producten gevonden.
Families helpen zichzelf te helpen (Deel 1 : Wantrouwen tegen Jeugdzorg: de jongens waren al veroordeeld)

Families helpen zichzelf te helpen (Deel 1 : Wantrouwen tegen Jeugdzorg: de jongens waren al veroordeeld)

Dirck van Bekkum Judith Limahelu Shaddy Mirza

In dit systemisch manifest richten we ons expliciet op families. Nederland is uniek in het dominante gebruik van de term gezin. De term families gebruiken wij in onze benadering voor drie en meer generaties.
Meer info
Gratis
Hoe te komen tot een verbetering van feitenonderzoek

Hoe te komen tot een verbetering van feitenonderzoek

Manja Abrahams Bram van Dijk Maud Pluijm

Het Actieplan Verbetering Feitenonderzoek in de Jeugdbeschermingsketen, dat is uitgevoerd van 2019 tot 2021, is geëvalueerd. Het Actieplan had als doel om te komen tot een verbetering van het...
Meer info
Gratis
Roep om een overheid die verantwoordelijkheid neemt

Roep om een overheid die verantwoordelijkheid neemt

Fieke Wagemans Sabine Peters

Burgers over de verdeling van verantwoordelijkheden bij grote maatschappelijke opgaven. De afgelopen decennia hebben veel verschuivingen plaatsgevonden in de verdeling van verantwoordelijkheden tussen...
Meer info
Gratis
Sozio | Sociaal en Digitaal: een groeiende combinatie (complete editie)

Sozio | Sociaal en Digitaal: een groeiende combinatie (complete editie)

De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op, waarbij er veel kansen worden gecreëerd, maar zeker ook rekening moet worden gehouden met de keerzijde van de digitale middelen. Daarbij is...
Misbruik van tags bij geweld in afhankelijkheidsrelaties

Misbruik van tags bij geweld in afhankelijkheidsrelaties

Janine Janssen Esger ten Thij Ben Kokkeler

Technologie speelt een grote rol in ons dagelijkse en sociale leven. Met de komst van nieuwe technologie zien we ook een trend waarbij apparaten steeds kleiner, sneller en efficiënter worden. Daardoor...
De digitale uitweg bij de moeilijkste vragen

De digitale uitweg bij de moeilijkste vragen

Denise Hall

Huiselijk geweld speelt zich, letterlijk en figuurlijk, af achter geslo­ ten deuren. Juist daarom is de drempel voor slachtoffers om hulp te vragen vaak ontzettend hoog. Een hardnekkig probleem, omdat...
Friese straatwijsheid ter bevordering van digitale gezondheidsvaardigheden

Friese straatwijsheid ter bevordering van digitale gezondheidsvaardigheden

Job van 't Veer Daniel Pit

Ongeveer 25% van de Nederlanders komt niet goed mee met de digitalisering van de samenleving. Dit zijn mensen die bijvoor- beeld moeite hebben met internetbankieren, e-mailen of het inloggen met hun DigiD. Deze...
Een Virtual Reality game tegen messengeweld

Een Virtual Reality game tegen messengeweld

Julia Ketel Toine Broekhuis Mellouki Cadat-Lampe

Geweld met steekwapens komt onder jongeren steeds vaker voor. De politie constateert dat jongeren tussen de 12 en 18 jaar steeds vaker betrokken zijn bij zware geweldsincidenten. Jongerenwerkers van MEE &...
Sociale problemen en sociale oplossingen: Misschien kan het wel heel anders?

Sociale problemen en sociale oplossingen: Misschien kan het wel heel anders?

Christa Nieuwboer Myrte Toolen Paulina Hublart

Armoede, criminaliteit, verslaving, trauma, een ongezonde leefstijl en problematische sociaal-emotionele relaties: het zijn sociale vraagstuk- ken van alle tijden. Vanuit een methodisch en een technologisch...
Het verantwoord toepassen van algoritmen in het sociaal domein

Het verantwoord toepassen van algoritmen in het sociaal domein

Rebecca Spruijt

Het toepassen van algoritmen wordt een steeds relevanter onderwerp. Denk bijvoorbeeld aan de opkomst van ChatGPT (een gratis chatbot die teksten kan genereren op basis van kunstmatige intelligentie).