Auteurs

Onderzoek

165 producten gevonden.
Vroegtijdig ingrijpen op antisociaal gedrag 0-15-jarigen

Vroegtijdig ingrijpen op antisociaal gedrag 0-15-jarigen

Hogeschool Utrecht

Om te voorkomen dat kinderen van 9 tot 15 jaar bij ernstige delicten betrokken raken, zien professionals voor alle leeftijden een duidelijke meerwaarde in het versterken van het goed opgroeien van kinderen.
Meer info
Gratis
Building bridges, breaking bricks: Impact of social street work on marginalized people’s lives

Building bridges, breaking bricks: Impact of social street work on marginalized people’s lives

Evelien Rauwerdink-Nijland

Er zijn in Nederland mensen in gemarginaliseerde situaties die ondersteuning nodig hebben maar die om wat voor reden dan ook niet krijgen (van Doorn et al., 2013; Baart, 2011). Een deel van deze mensen heeft...
Meer info
Gratis
Sociaal werk is een relationeel beroep

Sociaal werk is een relationeel beroep

Sociaal werk is een relationeel beroep. Dat is het centrale thema van deze bijdrage. We schetsen het belang ervan en gaan in op wat relationeel werken inhoudt. We beschrijven de wetenschappelijke inzichten die...
Meer info
Gratis
Gezond opgroeien, wonen en werken - Naar een structurele gezondheidsaanpak en bestrijding van sociaal-economische gezondheidsverschillen

Gezond opgroeien, wonen en werken - Naar een structurele gezondheidsaanpak en bestrijding van sociaal-economische gezondheidsverschillen

SER Sociaal-Economische Raad

Met dit briefadvies geeft de SER een eerste reactie op de vraag van het kabinet om te adviseren over sociaal-economische gezondheidsverschillen.1, 2 De raad adviseert het beleid vooral te richten op het...
Meer info
Gratis
Cliëntenparticipatie: een vervelende verplichting of de moeite waard?

Cliëntenparticipatie: een vervelende verplichting of de moeite waard?

Rosanne Schaap Inge Otto Luna van Dijk Bob van Waveren Yannick Bleeker

Meerdere wettelijke kaders verplichten uitvoeringsorganisaties om cliënten bij beleidsontwikkeling te betrekken. Een van deze wetten is de Wet structuur uitvoeringsorganisaties werk en inkomen (SUWI). Uit...
Meer info
Gratis
Families helpen zichzelf te helpen (Deel 1 : Wantrouwen tegen Jeugdzorg: de jongens waren al veroordeeld)

Families helpen zichzelf te helpen (Deel 1 : Wantrouwen tegen Jeugdzorg: de jongens waren al veroordeeld)

Dirck van Bekkum Judith Limahelu Shaddy Mirza

In dit systemisch manifest richten we ons expliciet op families. Nederland is uniek in het dominante gebruik van de term gezin. De term families gebruiken wij in onze benadering voor drie en meer generaties.
Meer info
Gratis
Aan de slag met het sociale netwerk

Aan de slag met het sociale netwerk

Een sociaal netwerk is voor iedereen van onschatbare waarde, ook voor mensen die ondersteuning kunnen gebruiken. Het biedt mensen emotionele ondersteuning en kan daarnaast ook praktische hulp bieden. Hierdoor...
Meer info
Gratis
Gezien, gehoord en geholpen willen worden

Gezien, gehoord en geholpen willen worden

Uit eerder SCP-onderzoek kwam naar voren dat mensen die ondersteuning nodig hebben vanuit het sociaal domein, niet altijd (op tijd) worden bereikt. Om meer zicht te krijgen op de leefwereld van deze groep heeft...
Meer info
Gratis
Families helpen zichzelf te helpen (Deel 4: Waar zijn de vaders en brussen: het systeem her-innert en herneemt zich)

Families helpen zichzelf te helpen (Deel 4: Waar zijn de vaders en brussen: het systeem her-innert en herneemt zich)

Dirck van Bekkum Judith Limahelu Shaddy Mirza

In deel 3 van dit feuilleton hebben we het belang van de 3  generatie en het belang van verwantschapsposities laten zien. In dit vierde deel gaan we door op het thema: posities in de familie en...
Meer info
Gratis
Maatschappelijke tweedeling: wat doen we eraan?

Maatschappelijke tweedeling: wat doen we eraan?

Symposium van het Groninger Universiteitsfonds ter gelegenheid van de uitreiking van de Ubbo Emmiuspenning aan Maria Jongsma Dit boek gaat, zoals de titel aangeeft, over de groeiende maatschappelijke...
Meer info
Gratis