Auteurs

Huiselijk geweld

217 producten gevonden.
Patroon van dwang en controle is genderspecifiek

Patroon van dwang en controle is genderspecifiek

Katinka Lünnemann Milou Lünnemann Majone Steketee

Dit rapport geeft via een verdiepende analyse van bestaande data meer inzicht in het patroon van dwingende controle in intieme relaties voor de groep volwassenen met en zonder (thuiswonende) kinderen die zijn...
Meer info
Gratis
Kinderen en ouders met recht goed beschermd

Kinderen en ouders met recht goed beschermd

Advies van de Adviescommissie rechtsbescherming en rechtsstatelijkheid in het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming Dit advies is opgesteld in opdracht van de Minister voor Rechtsbescherming, de...
Meer info
Gratis
Evaluatie Wet clausulering recht op contact of omgang na partnerdoding

Evaluatie Wet clausulering recht op contact of omgang na partnerdoding

Katrien de Vaan Eline Verbeek Niek van Ansem

Wanneer de ene ouder de andere ouder heeft gedood, kan de verdachte ouder dan nog contact hebben met het minderjarige kind? Dat is een van de meest urgente vraagstukken na een toch al impactvol geweldsdelict...
Meer info
Gratis
Grensoverschrijdend gedrag in de muziekindustrie in beeld

Grensoverschrijdend gedrag in de muziekindustrie in beeld

Koen Kros Saskia Daru Hanneke Materman

Grensoverschrijdend gedrag is een complex en hardnekkig probleem, dat overal in de samenleving voorkomt. In opdracht van de Taskforce GO! deed Movisie onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in de...
Meer info
Gratis
Sozio Huiselijk Geweld 2023 (compleet nummer)

Sozio Huiselijk Geweld 2023 (compleet nummer)

Huiselijk geweld; dagelijks hebben ontzettend veel mensen in Nederland en de rest van de wereld ermee te maken. Het kent vele vormen en de gevolgen zijn enorm. Het herkennen van de signalen is ontzettend...
Gestalkt. Gezien. Gehoord?

Gestalkt. Gezien. Gehoord?

Stalking heeft enorme impact op slachtoffers en hun omgeving. Het is daarom van belang dat de overheid zich optimaal inzet om stalking aan te pakken. In september 2019 schreef de Inspectie voor Justitie en...
Meer info
Gratis
Do’s en don’ts bij de aanpak van straatintimidatie en seksueel grensoverschrijdend gedrag in het uitgaansleven

Do’s en don’ts bij de aanpak van straatintimidatie en seksueel grensoverschrijdend gedrag in het uitgaansleven

Niels van Kleef

Gemeenten spelen een essentiële rol in de aanpak van straatintimidatie en seksueel grensoverschrijdend gedrag in het uitgaansleven. Maar wat maakt een aanpak effectief? Wat kan je beter wel doen, en wat...
Meer info
Gratis
Samen ben je Slimmer: Visie op netwerksamenwerking voor veiligheid in Nederland

Samen ben je Slimmer: Visie op netwerksamenwerking voor veiligheid in Nederland

Dr. Sander van Arum L. Vogtländer

Samenwerking van alle betrokkenen is nodig om het patroon van onveilige gebeurtenissen bij huiselijk geweld, kindermishandeling, verwaarlozing en seksueel geweld binnen relaties - en de transgenerationele...
De onzichtbare afstandsbediening: dwingende controle

De onzichtbare afstandsbediening: dwingende controle

Maaike Brunekreef Anita Wix Triene-Mie le Compte

‘Het had maar een haar gescheeld of wij hadden hier vandaag niet gestaan, want we zijn ternauwernood ontsnapt aan femicide,’ Aan het woord zijn Triene - Mie Le Compte en Anita Wix, overlevers van...
Linda Terpstra - Founding Mother - van Fier

Linda Terpstra - Founding Mother - van Fier

Anke van Dijke

Linda Terpstra is één van de Founding Mothers van Fier. Twee decennia lang zette ze zich met hart en ziel in voor een urgent en hardnekkig maatschappelijk vraagstuk: geweld in...