Auteurs

Huiselijk geweld

209 producten gevonden.
Samen ben je Slimmer: Visie op netwerksamenwerking voor veiligheid in Nederland

Samen ben je Slimmer: Visie op netwerksamenwerking voor veiligheid in Nederland

Dr. Sander van Arum L. Vogtländer

Samenwerking van alle betrokkenen is nodig om het patroon van onveilige gebeurtenissen bij huiselijk geweld, kindermishandeling, verwaarlozing en seksueel geweld binnen relaties - en de transgenerationele...
De onzichtbare afstandsbediening: dwingende controle

De onzichtbare afstandsbediening: dwingende controle

Maaike Brunekreef Anita Wix Triene-Mie le Compte

‘Het had maar een haar gescheeld of wij hadden hier vandaag niet gestaan, want we zijn ternauwernood ontsnapt aan femicide,’ Aan het woord zijn Triene - Mie Le Compte en Anita Wix, overlevers van...
Linda Terpstra - Founding Mother - van Fier

Linda Terpstra - Founding Mother - van Fier

Anke van Dijke

Linda Terpstra is één van de Founding Mothers van Fier. Twee decennia lang zette ze zich met hart en ziel in voor een urgent en hardnekkig maatschappelijk vraagstuk: geweld in...
Intieme terreur bij ‘vecht’-scheidingen

Intieme terreur bij ‘vecht’-scheidingen

Ilona Brekelmans Gerda de Groot Teun Haans

Intieme terreur, de specifi eke vorm van geweld in afhankelijkheidsrelaties, heeft de aandacht. Het betreft een patroon van dwang en controle, waarbij slachtoffers door de willekeurigheid en onvoorspelbaarheid...
Samen op in acuut: het werkt!

Samen op in acuut: het werkt!

Nicole Jansen

Vele professionals in het veiligheidsdomein en binnen de zorg spannen zich dagelijks in voor de slachtoffers en daders van huiselijk geweld en kindermishandeling. De aanpak ‘Samen op in acuut’ gaat...
Uithuisplaatsingen voorkomen door gezinsopnames

Uithuisplaatsingen voorkomen door gezinsopnames

Anke van Dijke Linda Terpstra Amanda de Wind

Veel uithuisgeplaatste kinderen hebben een achtergrond van huiselijk geweld. Hoe vaak verzuchten we niet dat de problemen van uithuisgeplaatste kinderen samenhangen met de problemen van hun ouders of met...
Samenwerken aan het stoppen van onveiligheid in huiselijke kring

Samenwerken aan het stoppen van onveiligheid in huiselijke kring

Jeanny van den Berg Ans van den Velden-Colden

Huiselijk geweld is een groot maatschappelijk probleem in Nederland. Het lukt ons nauwelijks om in huishoudens die hiermee te maken hebben daadwerkelijk het geweld/de onveiligheid te stoppen. Wat kunnen we...
De voortgang en stagnaties in de aanpak van huiselijk geweld

De voortgang en stagnaties in de aanpak van huiselijk geweld

Eva Scholte

Wat hebben vrouwen, mannen en kinderen die met huiselijk geweld te maken hebben (gehad) nodig om te herstellen en een toekomst zonder geweld tegemoet te gaan? Welke ontwikkelingen hebben hier de voorbije jaren...
Huiselijk geweld: een complex en hardnekkig probleem

Huiselijk geweld: een complex en hardnekkig probleem

Liselotte van Loon Milou Lünnemann Majone Steketee Bas Tierolf Youp Dusault

Huiselijk geweld is een complex en hardnekkig probleem1. Dat is een van de conclusies van de derde cohortstudie naar de aanpak van partnergeweld en kindermishandeling. Het onderzoek van Steketee en...
Ervaringen van een moeder, met een dochter bij Fier

Ervaringen van een moeder, met een dochter bij Fier

Anke van Dijke Sonne Copijn

Ze is naar zichzelf toegevoeld   ‘Ze wilde zelf naar Fier, mijn dochter. Ze wist dat ze iets moest doen, iets radicaals. Ik wist dat ook. We konden niet meer verder. Maar of ik vertrouwen had...