Auteurs

Kennisdocumenten

336 producten gevonden.
Trends en ontwikkelingen in de jeugdzorg 2023-2028

Trends en ontwikkelingen in de jeugdzorg 2023-2028

De jeugdzorg in Nederland staat al geruime tijd onder druk. Sinds de decentralisatie in 2015, waarbij de verantwoordelijkheid voor jeugdzorg werd overgedragen van het Rijk naar de gemeenten, zijn er...
Meer info
Gratis
Voorverkenning begrippenkader Maatschappelijke Onrust & -Stabiliteit

Voorverkenning begrippenkader Maatschappelijke Onrust & -Stabiliteit

Ron van Wonderen Dominique Burggraaff

Om maatschappelijke onrust- en stabiliteit in de samenleving te duiden, worden begrippen of concepten gehanteerd die onderling van elkaar verschillen, maar elkaar deels ook overlappen. In de praktijk worden...
Meer info
Gratis
Zien, luisteren en helpen

Zien, luisteren en helpen

Inger Plaisier Mark Reijnders Anne Louise Schotel

Gemeenten weten mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben vanuit het sociaal domein niet altijd goed te bereiken. Daardoor kan een groep kwetsbare mensen erger in de problemen komen dan nodig is. Het...
Meer info
Gratis
Recht doen aan impact en waarden

Recht doen aan impact en waarden

Maatschappelijk Impact Team Raad voor Volksgezondheid & Samenleving College voor de Rechten van de Mens

Verkenning aanpassingen Wet publieke gezondheid Om beter voorbereid te zijn op een volgende pandemie onderzoekt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) welke aanpassingen nodig zijn aan de...
Meer info
Gratis
De gebroken belofte van de rechtsstaat - Tien verbetervoorstellen met oog voor de burger

De gebroken belofte van de rechtsstaat - Tien verbetervoorstellen met oog voor de burger

Staatscommissie rechtsstaat

De belofte van de rechtsstaat wordt voor een aanzienlijke groep burgers niet ingelost. Dit is het gevolg van politieke besluitvorming of het uitblijven ervan. Te vaak is de rechtsstaat niet leidend in het...
Meer info
Gratis
Dungeons and Dragons als safe space

Dungeons and Dragons als safe space

David ter Avest

Er is veel geschreven over de mentale gezondheid van jongeren en jongvolwassenen tijdens de Corona-periode. Jongeren ervaarden onder meer vaker eenzaamheid, angst en stress. Sociaal werker Jasper van den Ende...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 2 2024
Het taboe van een ouderschap zonder opvoederschap

Het taboe van een ouderschap zonder opvoederschap

Gé Haans Frank van Holen

Bij een pleeggezinplaatsing blijft aan de ouder het stigma kleven een ontaarde of falende ouder te zijn. Die publieke veroordeling staat zowel een constructieve samenwerking met jeugdzorg als met de betrokken...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 2 2024
Waarom hebben we eigenlijk geen brandwondencentrum in de jeugdzorg?

Waarom hebben we eigenlijk geen brandwondencentrum in de jeugdzorg?

Anke van Dijke Linda Terpstra

Hoe meer we weten, hoe meer onthutst we zijn. Zelfs na twintig jaar. Of misschien beter, juíst na twintig jaar werken met kinderen, jongeren, (jong)volwasse nen en gezinnen die kampen met de gevolgen van...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 2 2024
Het gezin centraal en de hoop dat het goed komt

Het gezin centraal en de hoop dat het goed komt

Arjan Bolt

Volgens het NJi is ‘Gezin Centraal’ een vorm van ambulante jeugdhulp voor gezinnen met kinderen onder de 18 jaar. De ambulant hulpverlener werkt met het hele gezin aan duurzame gedragsverbetering en...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 2 2024
Meer preventie, minder jeugdzorg

Meer preventie, minder jeugdzorg

Paul van der Velpen Marit Recourt-Vollebregt

Het aantal jeugdigen dat in aanraking komt met jeugdzorg is de afgelopen jaren verviervoudigd. Momenteel gaat het om een op de zevenenhalf (dit was een op 27 in 1997). Dat komt niet omdat er opeens meer...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 2 2024