Auteurs

Rijksoverheid

5 producten gevonden.
Dwangtoepassing en separeerpraktijk in de ggz - Toezicht 2015 en 2016

Dwangtoepassing en separeerpraktijk in de ggz - Toezicht 2015 en 2016

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (IGJ) houdt al
vele jaren intensief toezicht op het terugdringen van separeren in
de geestelijke gezondheidszorg (ggz)[1]. Separatie is immers...
Gevoel is explosief materiaal

Gevoel is explosief materiaal

Gevoel is explosief materiaal vertelt wat een ambulante behandeling van jonge veelplegers in de praktijk behelst.

Het is geschreven voor professionals die uitvoerend of beleidsmatig, vanuit een...
Meer info
Gratis
Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
Gemeenten moeten er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke...
Meer info
Gratis
Participatiewet

Participatiewet

Wet van 9 oktober 2003, houdende vaststelling van een wet inzake ondersteuning bij arbeidsinschakeling en verlening van bijstand door gemeenten (Wet werk en bijstand)
Meer info
Gratis
Jeugdwet

Jeugdwet

Wet van 1 maart 2014 inzake regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en...
Meer info
Gratis