Auteurs

Ouderen

476 producten gevonden.
Investeren in vitale ouderen verlicht druk op de samenleving

Investeren in vitale ouderen verlicht druk op de samenleving

Beleid dient niet alleen gericht te zijn op zorg en ondersteuning van hulpbehoevende ouderen, maar ook op het investeren in vitale ouderen. Deze investering vergroot niet alleen het welbevinden van ouderen; het...
Meer info
Gratis
Ruimte voor ouderen - Met een inspirerende leefomgeving en mobiliteit als basis

Ruimte voor ouderen - Met een inspirerende leefomgeving en mobiliteit als basis

Raad van Ouderen

‘Voor onze gezondheid, ons welbevinden en ons sociale leven is mobiel blijven en in beweging blijven heel belangrijk. De ministeries VWS, BKZ en I&W zijn dan ook eensgezind in het belang dat zij...
Meer info
Gratis
In gesprek over eenzaamheid met ouderen met een migratieachtergrond

In gesprek over eenzaamheid met ouderen met een migratieachtergrond

Mayke Kromhout Tara Knegt Evelien Damhuis Jan Willem van de Maat

Ouderen met een migratieachtergrond lopen een groter risico op eenzaamheid dan andere groepen in de samenleving. Hoewel we al langer weten dat eenzaamheid onder deze groep relatief vaak speelt, weten we minder...
Meer info
Gratis
Samen weten en kunnen we meer

Samen weten en kunnen we meer

Marja Peltenburg

Een wijkgericht gezondheidsbevorderend groepsprogramma voor en door thuiswonende senioren. Met dank aan Hester Smid, Joke Bakker, Miranda van Niel, Fenna van Nes, Anke Heijsman voor het geven van feedback op...
Leven met het einde in zicht

Leven met het einde in zicht

In 2010 mocht ik als gastspeler het toneel op bij de zogenaamde Afscheidsmonologen. Het ging om een voorstelling van Rian Gerritsen en Arend Niks over de dood en hoe mensen die beleven. Ik speelde onder andere...
Meer info
Gratis
Monitor Ouderenzorg Trendanalyses (deel 2)

Monitor Ouderenzorg Trendanalyses (deel 2)

In deze monitor brengen we de ontwikkelingen in kaart van het zorggebruik van ouderen en de daarbij behorende zorguitgaven. Hierbij definiëren we ouderen als 65-plussers. We bekijken de ontwikkelingen van...
Meer info
Gratis
WOZO: Programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen

WOZO: Programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen

WOZO draagt bij aan een brede maatschappelijke beweging, om een omslag te maken in de organisatie van ondersteuning en zorg. Het is een omslag naar ondersteuning en zorg, die zich aanpast op de veranderde...
Meer info
Gratis
Effect van wijkteams op het gebruik van ouderenzorg

Effect van wijkteams op het gebruik van ouderenzorg

In deze notitie bekijken we in hoeverre de inzet van wijkteams doorwerkt in zorggebruik voor andere vormen van ouderenzorg dan Wmo-maatwerk. Wijkteams vormen sinds 2015 een belangrijk instrument voor gemeenten...
Meer info
Gratis
Aanpak ouderenmishandeling: een handreiking voor gemeenten

Aanpak ouderenmishandeling: een handreiking voor gemeenten

Ouderenmishandeling is een groot probleem. Enerzijds door de schade die het aan slachtoffers aanbrengt en anderzijds omdat het een verborgen probleem is. Ouderenmishandeling wordt vaak verzwegen door de...
Meer info
Gratis
Tussen verveling en vereenzaming

Tussen verveling en vereenzaming

Hanan Nhass Joline Verloove

In dit rapport doen we verslag van verkennend onderzoek naar de leefwereld van zelfstandig wonende (55+) ouderen met een Marokkaanse achtergrond ten aanzien van het thema ouder worden en eenzaamheid.
Meer info
Gratis