Auteurs

Ouderen

471 producten gevonden.
Werkvaardig aan de kant: over inzetbaarheid gesproken

Werkvaardig aan de kant: over inzetbaarheid gesproken

Ronald de Leij

Eind jaren zeventig dacht men de oplossing voor de steeds grimmiger werkloosheid te vinden in vervroegde uittreding. Er zou structureel minder werk zijn. En nu oudere werkzoekenden massaal van WW naar bijstand...
Meer info
3,90
Onderdeel van Geron 2013-3
Toename arbeidsdeelname ondanks slechtere gezondheid

Toename arbeidsdeelname ondanks slechtere gezondheid

Dorly Deeg Kelly Rijs

In het debat over de pensioenleeftijd wordt uitgegaan van cijfers - maar zijn dit de juiste cijfers? Worden alle relevante aspecten rond de pensionering wel in de gangbare cijfers gevat? Veelal wordt alleen de...
Meer info
3,90
Onderdeel van Geron 2013-3
Redactioneel - Arbeidsparticipatie

Redactioneel - Arbeidsparticipatie

Arie Stolk Yvonne Witter Toon Verlaan

De arbeidsmarkt voor de oudere werknemer is niet gunstig. Hoewel de geleidelijke terugdringing van Vutregelingen en vroegpensioen er voor heeft gezorgd dat de werkgelegenheid van 55 tot 65 jarigen in de...
Meer info
Gratis
Onderdeel van Geron 2013-3
Ouderen wonen langer thuis en kunnen hun problemen beter aan in woonservicegebieden

Ouderen wonen langer thuis en kunnen hun problemen beter aan in woonservicegebieden

George de Kam

Ouderen willen het liefst in hun eigen huis blijven wonen, ook als zij zorg nodig hebben. Onderzoek laat zien dat het inrichten van een wijk of dorp als woonservicegebied ervoor zorgt dat ouderen langer op...
Meer info
3,90
Onderdeel van Geron 2013-3
Ouderen in veilige handen

Ouderen in veilige handen

Ingrid Brons

Als het om ouderenmishandeling gaat is er nog een wereld te winnen. Het taboe doorbreken, signalen leren herkennen, maar ook het voorkómen en hulp aan slachtoffers verbeteren. Hier zet het actieplan 'Ouderen...
Meer info
3,90
Onderdeel van Geron 2013-3
Ouder worden in de doe-democratie

Ouder worden in de doe-democratie

Kees Penninx Yvonne Witter

Op 3 april 2013 werd het Platform Dat doen wij zelf! opgericht tijdens een landelijk congres over lokale kracht, georganiseerd door het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg. De schijnwerpers van dit druk...
Meer info
3,90
Onderdeel van Geron 2013-3
Ontwikkelingen in de arbeidsparticipatie van ouderen

Ontwikkelingen in de arbeidsparticipatie van ouderen

Arie Gelderblom

Door de vergrijzing is er een noodzaak tot arbeidsparticipatieverhoging. Alleen daardoor kan de verhouding tussen actieven en inactieven, en daarmee het draagvlak van de welvaart en de sociale zekerheid, op...
Meer info
3,90
Onderdeel van Geron 2013-3
NATIONAAL PROGRAMMA OUDERENZORG - Lang Leve Thuis: actieve hulp en ondersteuning

NATIONAAL PROGRAMMA OUDERENZORG - Lang Leve Thuis: actieve hulp en ondersteuning

Esther Rikkengaa

De tijd dat iemand op zijn 65ste in het verzorgingshuis zat, is definitief voorbij. Ouderen willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen, ook als dat niet zo eenvoudig meer is. Met het project Lang Leve Thuis...
Meer info
3,90
Onderdeel van Geron 2013-3
'Je bent tweemaal kind en eenmaal volwassen' Hoe kijken Turkse, Marokkaanse en Surinaamse Nederlanders aan tegen dementie?

'Je bent tweemaal kind en eenmaal volwassen' Hoe kijken Turkse, Marokkaanse en Surinaamse Nederlanders aan tegen dementie?

Claudia Biegel Nienke van Wezel

Eind 2012 heeft Kennis- en adviescentrum Pharos onderzoek gedaan onder migrantenmantelzorgers die zich inzetten voor familie of vrienden met dementie. Een van de onderzoeksthema's betrof de opvattingen over...
Meer info
3,90
Onderdeel van Geron 2013-3
Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

In dit nummer 1 Redactioneel | Arie Stolk, Yvonne Witter & Toon Verlaan Arbeidsparticipatie 4 Ontwikkelingen in de arbeidsparticipatie van ouderen | Arie Gelderblom De netto participatie van ouderen...
Meer info
Gratis
Onderdeel van Geron 2013-3