Auteurs

Ouderen

463 producten gevonden.
Ouder worden in de doe-democratie

Ouder worden in de doe-democratie

Kees Penninx Yvonne Witter

Op 3 april 2013 werd het Platform Dat doen wij zelf! opgericht tijdens een landelijk congres over lokale kracht, georganiseerd door het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg. De schijnwerpers van dit druk...
Meer info
3,90
Onderdeel van Geron 2013-3
Ontwikkelingen in de arbeidsparticipatie van ouderen

Ontwikkelingen in de arbeidsparticipatie van ouderen

Arie Gelderblom

Door de vergrijzing is er een noodzaak tot arbeidsparticipatieverhoging. Alleen daardoor kan de verhouding tussen actieven en inactieven, en daarmee het draagvlak van de welvaart en de sociale zekerheid, op...
Meer info
3,90
Onderdeel van Geron 2013-3
NATIONAAL PROGRAMMA OUDERENZORG - Lang Leve Thuis: actieve hulp en ondersteuning

NATIONAAL PROGRAMMA OUDERENZORG - Lang Leve Thuis: actieve hulp en ondersteuning

Esther Rikkengaa

De tijd dat iemand op zijn 65ste in het verzorgingshuis zat, is definitief voorbij. Ouderen willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen, ook als dat niet zo eenvoudig meer is. Met het project Lang Leve Thuis...
Meer info
3,90
Onderdeel van Geron 2013-3
'Je bent tweemaal kind en eenmaal volwassen' Hoe kijken Turkse, Marokkaanse en Surinaamse Nederlanders aan tegen dementie?

'Je bent tweemaal kind en eenmaal volwassen' Hoe kijken Turkse, Marokkaanse en Surinaamse Nederlanders aan tegen dementie?

Claudia Biegel Nienke van Wezel

Eind 2012 heeft Kennis- en adviescentrum Pharos onderzoek gedaan onder migrantenmantelzorgers die zich inzetten voor familie of vrienden met dementie. Een van de onderzoeksthema's betrof de opvattingen over...
Meer info
3,90
Onderdeel van Geron 2013-3
Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

In dit nummer 1 Redactioneel | Arie Stolk, Yvonne Witter & Toon Verlaan Arbeidsparticipatie 4 Ontwikkelingen in de arbeidsparticipatie van ouderen | Arie Gelderblom De netto participatie van ouderen...
Meer info
Gratis
Onderdeel van Geron 2013-3
Het Zorg en WelzijnsInfoPortaal: betere afstemming in de zorg voor kwetsbare ouderen

Het Zorg en WelzijnsInfoPortaal: betere afstemming in de zorg voor kwetsbare ouderen

Sarah Robben René elis Marcel Olde Rikkert

De komende jaren neemt het aantal kwetsbare ouderen toe. Deze ouderen blijven langer thuis wonen, waar zij hulp krijgen van verschillende hulpverleners die werken voor meerdere zorg- en welzijnsorganisaties. Om...
Meer info
3,90
Onderdeel van Geron 2013-3
Het smalle pad naar meer zelfredzaamheid

Het smalle pad naar meer zelfredzaamheid

Joost van Vliet

Piet-Hein Peeters en Cindy Cloïn (2012). Onder het mom van zelfredzaamheid. Een journalistieke analyse van de nieuwe mantra in zorg en welzijn. Pepijn bv, Eindhoven. (84 pagina's, € 12,95, ISBN...
Meer info
3,90
Onderdeel van Geron 2013-3
Forever Young als aanjager voor debat

Forever Young als aanjager voor debat

Conny Groot

In het verleden droeg het filmfestival Oud is IN Beeld bij aan nieuwe wijzen van programmering van filmtheaters die oudere doelgroepen in hun marketingstrategie willen integreren. Nu neemt FOREVER YOUNG deze...
Meer info
3,90
Onderdeel van Geron 2013-3
Families, van traditioneel naar samengesteld

Families, van traditioneel naar samengesteld

Suzan van der Pas Bianca Suanet

De onderlinge relaties tussen ouderen en hun volwassen kinderen zijn hechter geworden. Tegelijkertijd zijn families ook complexer geworden vanwege toegenomen scheiding en hertrouw waardoor er bij ouder wordende...
Meer info
3,90
Onderdeel van Geron 2013-3
Duurzaam aan het werk

Duurzaam aan het werk

Tinka van Vuuren

Bij duurzaam ondernemen denkt iedereen al snel aan het duurzaam omgaan met grondstoffen, energie en het milieu. Duurzaam omgaan met de menselijke hulpbronnen is echter minstens zo belangrijk. Hoe kunnen...
Meer info
3,90
Onderdeel van Geron 2013-3