Auteurs

Problematieken

410 producten gevonden.
Nederland na de pandemie: Over de doorwerking van de coronapandemie op sociale cohesie

Nederland na de pandemie: Over de doorwerking van de coronapandemie op sociale cohesie

Erik Snel Godfried Engbersen Jan de Boom Youri Seidler

Het lijkt al weer lang geleden, maar in de jaren 2020- 2022 werd niet alleen Nederland, maar de hele wereld, getroffen door een crisis van ongekende omvang: de coronapandemie. Begin 2020 dook het coronavirus...
Meer info
Gratis
Kinderen en ouders met recht goed beschermd

Kinderen en ouders met recht goed beschermd

Advies van de Adviescommissie rechtsbescherming en rechtsstatelijkheid in het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming Dit advies is opgesteld in opdracht van de Minister voor Rechtsbescherming, de...
Meer info
Gratis
Corona & Cohesie Dashboard Sociale Impact Corona –

Corona & Cohesie Dashboard Sociale Impact Corona –

Erik Snel Godfried Engbersen Jan de Boom Youri Seidler

Sociale cohesie gaat over wat een gemeenschap bij elkaar houdt en over het vermogen van burgers om samen te leven en samen te werken. In het dashboard onderscheiden wij vier aspecten van sociale cohesie die hun...
Meer info
Gratis
Child Poverty in the Midst of Wealth

Child Poverty in the Midst of Wealth

In a time of general prosperity, more than 69 million children live in poverty in some of the world’s richest countries. Poverty is most often defined by income. But for most children, poverty is about...
Meer info
Gratis
Suïcide onder jongvolwassenen

Suïcide onder jongvolwassenen

Speciale aandacht is er voor de behoeften die jongvolwassenen hebben aan ondersteuning en hulp om zelfdoding te voorkomen. Samenvattend zijn dit de belangrijkste behoeften van jongvolwassenen: Praat...
Meer info
Gratis
Bereiken van mensen in verborgen armoede

Bereiken van mensen in verborgen armoede

Catelijne Akkermans

Een innovatieve aanpak voor Haagse burgers in de wanbetalersregeling Wie zijn of haar zorgverzekeringspremie langer dan zes maanden niet betaalt, komt in de wanbetalersregeling, uitgevoerd door het CAK.
Meer info
Gratis
'Onze wereld staat stil'

'Onze wereld staat stil'

Verslag van de enquête ‘Wat hebben ouders/verzorgers van een kind/jongere met suïcidale gedachten nodig?’  De ondersteuning aan ouders van kinderen die suïcidaal zijn schiet...
Meer info
Gratis
Kennissynthese Sociaal Werk: Radicalisering en polarisatie

Kennissynthese Sociaal Werk: Radicalisering en polarisatie

René Broekroelofs Isabel Speelman

In 2020 is er een inventarisatie gemaakt van maatschappelijke vraagstukken, om tot een landelijke Kennis en Onderzoeksagenda Sociaal Werk te komen om de positie van sociaal werkers te versterken, zodat ze...
Meer info
Gratis
Kennis voor onderbouwd drugsbeleid

Kennis voor onderbouwd drugsbeleid

Marc van Bijsterveldt

Waarom onderzoek naar (illegale) drugs? Voor veel mensen is recreatief drugsgebruik onderdeel van hun leefstijl. In veel gevallen levert dergelijk gebruik geen grote problemen op. Maar er zijn ook...
Meer info
Gratis
Leidraad suïcidepreventie bij jongeren

Leidraad suïcidepreventie bij jongeren

Voor je ligt de leidraad voor suïcidepreventie bij jongeren in de zorg. De leidraad is ontwikkeld om organisaties en professionals in het jeugdnetwerk te ondersteunen bij het omgaan met suïcidaliteit.
Meer info
Gratis