Auteurs

Problematieken

407 producten gevonden.
Dossier zelfdoding

Dossier zelfdoding

Signaleert een verpleegkundige een suïciderisico bij een patiënt, dan is het geen automatisme dat hieruit een open gesprek volgt tussen de twee. Verandering is wenselijk, want praten over een...
Meer info
Gratis
Sozio Special - Te weinig van veel (Complete editie)

Sozio Special - Te weinig van veel (Complete editie)

  Armoede: voor een deel van de mensen een ver-van-mijn-bed-show, voor een ander deel de harde realiteit. Ook in Nederland, een van de rijkste landen ter wereld, heerst armoede en bij meer mensen dan je...
Meer info
14,95
Onderdeel van Sozio 2 - 2022
Armoede en geweld: armoede en schulden in afhankelijkheidsrelaties

Armoede en geweld: armoede en schulden in afhankelijkheidsrelaties

Ferdi Bekken Anke van Dijke

We kregen signalen dat vrouwen en kinderen in onze opvang- en be- W handelvoorzieningen ver onder het bestaansminimum leefden. Hoe kon dit? Niemand had er echt een goed beeld van. We gingen in gesprek met de...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 2 - 2022
Een duizendkoppig monster

Een duizendkoppig monster

Arjan Bolt

In één divisie is Rotterdam al jaren onbetwist koploper. Nee, het gaat nu niet over voetbal. Mochten ze willen. In Nederland is Rotterdam de stad met de meeste inwoners die in armoede leven. Een...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 2 - 2022
Ervaringsdeskundigheid in armoede en ggz

Ervaringsdeskundigheid in armoede en ggz

Simona Karbouniaris Chris Nijboer

Ervaringsdeskundigen in armoede zijn mensen die lange tijd in armoede geleefd hebben en die na opleiding ingezet worden als professionals om de kloof tussen de wereld van mensen in armoede en de wereld van...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 2 - 2022
Aan de slag met de beroepscompetentieset sociaal-financiële dienstverlening

Aan de slag met de beroepscompetentieset sociaal-financiële dienstverlening

Edwin Luttik Karin van der Burgt Deanne Radema

Het aantal mensen dat in armoede leeft neemt al jaren toe. 2,6 miljoen huishoudens komen moeilijk rond en 1,4 miljoen mensen hebben financiële problemen. Een op de dertien kinderen groeit in armoede op.
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 2 - 2022
Stel bestaanszekerheid van mensen centraal bij brede armoede- en schuldenaanpak

Stel bestaanszekerheid van mensen centraal bij brede armoede- en schuldenaanpak

Problematische schulden zijn een individueel én een maatschap­ pelijk probleem: een probleem dat met de huidige stijging van de prijzen voor energie en levensmiddelen snel groter dreigt te worden.
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 2 - 2022
De maatschappelijke tweedeling tussen veilig en onveilig gehechten

De maatschappelijke tweedeling tussen veilig en onveilig gehechten

Jan C.M. Willems

Wereldwijd, in landen arm èn rijk, is op elke drie kinderen één kind onveilig gehecht aan zijn of haar vader, moeder of an­ dere opvoeder. Eén op de drie onveilig gehechte...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 2 - 2022
Het participatiehuis: samen meedoen is gemakkelijker dan alleen

Het participatiehuis: samen meedoen is gemakkelijker dan alleen

In het Participatiehuis in ’s-Hertogenbosch zijn klanten deelnemers. Zo ontwerpen en onderhouden zij zelf de tuin, maar kunnen zij ook met een virtual reality (VR)-bril verschillende beroepen van...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 2 - 2022
Armoede effectief bestrijden

Armoede effectief bestrijden

Roeland van Geuns Mirre Stallen

De afgelopen jaren zijn zowel in het beleid om armoede tegen te gaan als in de maatschappelijke denkbeelden over armoede een aantal zaken ten goede veranderd. Dat betekent niet dat we nu op onze han­ den...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 2 - 2022