Auteurs

Thuisloosheid

11 producten gevonden.
Housing First: onderzoek modelgetrouwheid en effecten

Housing First: onderzoek modelgetrouwheid en effecten

Michel Planije Maaike van Vugt

Mensen die dakloos zijn kunnen in Nederland gebruik maken van de maatschappelijke opvang (MO). In de MO krijgen zij op verschillende leefgebieden ondersteuning, met als doel om weer zo veel als mogelijk mee te...
Meer info
Gratis
Een THUIS maken: Ontwerpprincipes voor goed wonen

Een THUIS maken: Ontwerpprincipes voor goed wonen

Max Huber Herma Kerssies

In deze paper beschrijven we aan de hand van inzichten uit de omgevingspsychologie wat er nodig is om een thuis te maken, juist voor groepen die lang geen thuis hebben gehad, te weten: ruimte voor eigen regie,...
Meer info
Gratis
Handreiking maatwerk Participatiewet bij verblijf in en uitstroom uit instellingen

Handreiking maatwerk Participatiewet bij verblijf in en uitstroom uit instellingen

Voor het terugdringen van dakloosheid zet het Rijk in op een scala van maatregelen op het gebied van preventie, begeleiding en wonen, deels in het systeem en deels in de uitvoering. Preventie van dakloosheid...
Meer info
Gratis
Nationaal Actieplan Dakloosheid: Eerst een Thuis

Nationaal Actieplan Dakloosheid: Eerst een Thuis

De afgelopen tien jaar bleek dat het aantal dakloze mensen sterk gestegen was. Daarom is vanuit de overheid fors ingezet op het voorkomen en verminderen van dakloosheid. Tussen 2019 en 2021 heef het Rijk twee...
Meer info
Gratis
A new systems perspective to ending homelessness

A new systems perspective to ending homelessness

Homelessness is caused by a complex set of interrelated issues, ranging from lack of affordable housing and poverty to mental health and addiction. Housing First (HF) is a unique model that aims to tackle...
Meer info
Gratis
17 Practices to help end Youth Homelessness in Europe

17 Practices to help end Youth Homelessness in Europe

Young people experiencing, or at risk of, homelessness have a variety of needs which homeless services need to address to create sustainable solutions to exit homelessness for the long-term. In 2020 FEANTSA...
Meer info
Gratis
Sailing on self-management - Organizing empowerment in an institutional setting

Sailing on self-management - Organizing empowerment in an institutional setting

Max Huber

[Engelstalig proefschrift met Nederlandse samenvatting]   Uit de NL-samenvatting: Tien jaar geleden is Je Eigen Stek (JES) gestart als bottom-up initiatief vanuit een groep mensen die dakloos was.
Meer info
Gratis
Mortality, Health Problems and Access to Care for Homeless People

Mortality, Health Problems and Access to Care for Homeless People

Marcel Slockers

Research questions: 1. What is the health status of homeless people in Rotterdam, measured in terms of mortality rates and health problems as presented at the street doctor’s consultancy hours? 2. What...
Meer info
Gratis
Rimpels in de opvang

Rimpels in de opvang

Henk Ferwerda Jos Kuppens Nicole Arts

Met de toenemende vergrijzing in Nederland en de voorzieningen die daarvoor nodig zijn, groeit ook de zorg voor de groep almaar ouder wordende dak- en thuislozen. Het is de vraag of de huidige voorzieningen van...
Meer info
9,95
Handleiding bij De VertrekTraining

Handleiding bij De VertrekTraining

Han Spanjaard

De VertrekTraining is een individueel trainingsprogramma voor jongeren, gericht op competentievergroting en de opbouw van een sociaal ondersteunend netwerk. De doelen waaraan in de training gewerkt wordt,...
Meer info
9,95