Handreiking maatwerk Participatiewet bij verblijf in en uitstroom uit instellingen

Handreiking maatwerk Participatiewet bij verblijf in en uitstroom uit instellingen

Gratis

Omschrijving

Voor het terugdringen van dakloosheid zet het Rijk in op een scala van maatregelen op het gebied van preventie, begeleiding en wonen, deels in het systeem en deels in de uitvoering. Preventie van dakloosheid kan worden verbeterd door het proces rond de uitstroom uit instituties te verbeteren. Onderzoek toont aan dat uitstroom uit een instelling een groot risico op dakloosheid met zich meebrengt, zeker als niet voldaan is aan de nodige bestaanszekerheid. Het zo soepel mogelijk laten verlopen van de uitstroom is dan ook van belang.

In de brede aanpak van dakloosheid is een van de doelstellingen dat alle gemeenten voorkomen dat dak- en thuisloosheid plaatsvindt na uitstroom uit een institutie (bijvoorbeeld Jeugdzorg (18-/18+), ggzinstelling en na detentie). Het kabinet stimuleert gemeenten om in samenwerking met woningcorporaties, cliëntenorganisaties, zorgaanbieders en andere relevante partijen, (aangescherpte) concrete bestuurlijke en uitvoeringsafspraken te maken en implementeren. 

Divosa heeft in september 2020 de handreiking Maatwerk Participatiewet voor dak- en thuisloze jongeren (https://www.divosa.nl/maatwerk-participatiewet-voor-dak-en-thuisloze-jongeren) gepubliceerd. Daarin is beschreven op welke manier maatwerk kan worden toegepast met betrekking tot de jongerennorm, de zoekperiode van vier weken en de kostendelersnorm. Doel van het maatwerk is in deze gevallen het voorkomen en terugdringen van dak- en thuisloosheid.

In vervolg hierop wordt in deze handreiking beschreven welke maatwerkmogelijkheden er zijn binnen de Participatiewet bij verblijf in en uitstroom uit detentie, een jeugdinstelling of een ggz-instelling. Ook hier is het doel van het maatwerk het voorkomen van dakloosheid

Eind november 2021 publiceerde Divosa daarnaast de handreiking Briefadressen en het voorkomen van dakloosheid (https://www.divosa.nl/handreiking-briefadressen-en-het-voorkomen-van-dakloosheid).