Auteurs

Justitieel/Criminaliteit

76 producten gevonden.
Brede blik op daderschap - achtergronden van daders van binnenlandse seksuele uitbuiting

Brede blik op daderschap - achtergronden van daders van binnenlandse seksuele uitbuiting

Conny Rijken

Een criminele familie, schooluitval en een bredere criminele carrière waar mensenhandel een onderdeel van is. Het zijn opvallende bevindingen in het onderzoek van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en...
Meer info
Gratis
Vroegtijdig ingrijpen op antisociaal gedrag 0-15-jarigen

Vroegtijdig ingrijpen op antisociaal gedrag 0-15-jarigen

Hogeschool Utrecht

Om te voorkomen dat kinderen van 9 tot 15 jaar bij ernstige delicten betrokken raken, zien professionals voor alle leeftijden een duidelijke meerwaarde in het versterken van het goed opgroeien van kinderen.
Meer info
Gratis
Lectorale rede: Datagericht werken in de forensische jeugdzorg

Lectorale rede: Datagericht werken in de forensische jeugdzorg

dr. Marc Noom

Datagericht werken in de forensische jeugdzorg Hoe is de praktijk beter te ondersteunen? Lectorale rede in verkorte vorm uitgesproken op donderdag 18 januari 2024 door Marc Noom Bijzonder lector...
Meer info
Gratis
Kinderen en ouders met recht goed beschermd

Kinderen en ouders met recht goed beschermd

Advies van de Adviescommissie rechtsbescherming en rechtsstatelijkheid in het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming Dit advies is opgesteld in opdracht van de Minister voor Rechtsbescherming, de...
Meer info
Gratis
Van kwetsbaar naar crimineel

Van kwetsbaar naar crimineel

Henk Ferwerda Juno van Esseveldt Emma Derksen Daphne Snijders

Een onderzoek naar de omvang en aard van jeugdcriminaliteit in Almelo Sinds de coronacrisis wordt in Almelo steeds meer overlast ervaren van jongeren. Jongeren zoeken niet alleen gedragsgrenzen op, maar...
Meer info
Gratis
Criminele uitbuiting onder scholieren in Zeeland

Criminele uitbuiting onder scholieren in Zeeland

Janine Janssen

Aanleiding en doelstelling Dit rapport doet verslag van een onderzoek dat gaat over de complexe problematiek van criminele uitbuiting van scholieren. De Districtelijke Stuurploeg en de bestuurlijk...
Meer info
Gratis
De effectiviteit van de Top600-aanpak

De effectiviteit van de Top600-aanpak

K.A. Beijersbergen T.W. Piersma N. Tollenaar M. Kros G. Weijters

Een vergelijkend recidiveonderzoek onder veelplegers De Top600-aanpak in de regio Amsterdam-Amstelland is één van de bekendere lokaal georganiseerde aanpakken van veelplegers van zogeheten high...
Meer info
Gratis
Monitor jeugdcriminaliteit 2023 (Cahier 2023-14)

Monitor jeugdcriminaliteit 2023 (Cahier 2023-14)

N. Tollenaar A.M. van der Laan

In dit deelrapport van de Monitor Jeugdcriminaliteit worden de trends beschreven van de jeugdigen die een Halt-interventie hebben gekregen en de jeugdige daders die schuldig zijn bevonden door het Openbaar...
Meer info
Gratis
Monitor jeugdcriminaliteit 2023

Monitor jeugdcriminaliteit 2023

Rob Kessels

In dit deelrapport van de Monitor Jeugdcriminaliteit worden de trends beschreven van de jeugdigen die een Halt-interventie hebben gekregen en de jeugdige daders die schuldig zijn bevonden door het Openbaar...
Meer info
Gratis
Vragenlijst Veelplegers

Vragenlijst Veelplegers

Prof.dr. Ido Weijers

Vanuit de Universiteit Utrecht werd een grote groep jonge veelplegers jarenlang gevolgd. Zie Weijers (2019) Veelplegers aanpakken en Weijers (2022) Kansen bieden, kansen pakken. Centraal in...
Meer info
9,90