Abonneren

Sozio is het vakblad dat zich richt op professionals in het sociaal domein: wijkteams, maatschappelijke opvang, jeugdhulp en -zorg, jongeren/sociaal cultureel werk, gehandicaptensector, ouderenzorg.

Sozio produceert gedrukte vakbladen voor sociaal professionals, gericht op een thematische aanpak. Sozio heeft ook een digitale variant www.sociaaldigitaal.nl, waar naast de inhoud van het gedrukte exemplaar ook veel vakliteratuur in is opgenomen.​

Als abonnee krijg je 

Abonnementen worden aangegaan voor een periode van twaalf maanden en worden zonder opzegging stilzwijgend verlengd.