Auteurs

Werkvelden

1045 producten gevonden.
Monitor JeugdzorgPlus |  Peildatum 1 oktober 2023

Monitor JeugdzorgPlus | Peildatum 1 oktober 2023

          JeugdzorgPlus (gesloten jeugdhulp) wordt geboden aan jongeren voor wie opneming en verblijf noodzakelijk is omdat zij zich anders onttrekken of onttrokken worden aan de...
Meer info
Gratis
Dagvaarding stoppen meldbrief procedure

Dagvaarding stoppen meldbrief procedure

Reinier Feiner

Dagvaarding van de Nederlandse staat in kort geding op 6 maart 2024  inz KERN VAN DE ZAAK 1. Meldbriefprocedure. De meldbriefprocedure maakt mogelijk dat uithuisplaatsingen van kinderen...
Meer info
Gratis
Manifest Kinderrechten in preventie, ondersteuning en zorg

Manifest Kinderrechten in preventie, ondersteuning en zorg

Aletta Jacobs School of Public Health Rijksuniversiteit Groningen en de Johannes Wier Stichting

Hoe ziet de wereld eruit als we het belang van het kind voorop zetten? In elke beslissing die kinderen raakt? Waarbij we ons inspannen om de mening van kinderen zelf te horen? Zonder onderscheid te maken naar...
Meer info
Gratis
Activiteiten en resultaten van wijkteams - Een overzichtsstudie

Activiteiten en resultaten van wijkteams - Een overzichtsstudie

Armaghan Efat Daniëlle de Veld Inge Bastiaanssen

Sinds het ontstaan van de wijkteams in 2015 is er veel aandacht geweest voor het werk dat ze doen. Nu, negen jaar later, presenteren we met deze literatuurstudie een overzicht van de kennis die is verzameld...
Meer info
Gratis
Lectorale rede: Datagericht werken in de forensische jeugdzorg

Lectorale rede: Datagericht werken in de forensische jeugdzorg

dr. Marc Noom

Datagericht werken in de forensische jeugdzorg Hoe is de praktijk beter te ondersteunen? Lectorale rede in verkorte vorm uitgesproken op donderdag 18 januari 2024 door Marc Noom Bijzonder lector...
Meer info
Gratis
Dungeons and Dragons als safe space

Dungeons and Dragons als safe space

David ter Avest

Er is veel geschreven over de mentale gezondheid van jongeren en jongvolwassenen tijdens de Corona-periode. Jongeren ervaarden onder meer vaker eenzaamheid, angst en stress. Sociaal werker Jasper van den Ende...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 2 2024
Het taboe van een ouderschap zonder opvoederschap

Het taboe van een ouderschap zonder opvoederschap

Gé Haans Frank van Holen

Bij een pleeggezinplaatsing blijft aan de ouder het stigma kleven een ontaarde of falende ouder te zijn. Die publieke veroordeling staat zowel een constructieve samenwerking met jeugdzorg als met de betrokken...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 2 2024
Passende transitiezorg  voor jongeren met een  licht verstandelijke beperking plus psychische of gedragsproblematiek

Passende transitiezorg voor jongeren met een licht verstandelijke beperking plus psychische of gedragsproblematiek

Waarom deze handreiking? De combinatie van een LVB plus psychische en/of gedragsproblematiek maakt voor jongeren de transitiefase naar volwassenheid en naar passende volwassenenzorg vaak complex. Veel jongeren...
Meer info
Gratis
Waarom hebben we eigenlijk geen brandwondencentrum in de jeugdzorg?

Waarom hebben we eigenlijk geen brandwondencentrum in de jeugdzorg?

Anke van Dijke Linda Terpstra

Hoe meer we weten, hoe meer onthutst we zijn. Zelfs na twintig jaar. Of misschien beter, juíst na twintig jaar werken met kinderen, jongeren, (jong)volwasse nen en gezinnen die kampen met de gevolgen van...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 2 2024
Het gezin centraal en de hoop dat het goed komt

Het gezin centraal en de hoop dat het goed komt

Arjan Bolt

Volgens het NJi is ‘Gezin Centraal’ een vorm van ambulante jeugdhulp voor gezinnen met kinderen onder de 18 jaar. De ambulant hulpverlener werkt met het hele gezin aan duurzame gedragsverbetering en...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 2 2024