Auteurs

Werkvelden

933 producten gevonden.
Families helpen zichzelf te helpen (Deel 1 : Wantrouwen tegen Jeugdzorg: de jongens waren al veroordeeld)

Families helpen zichzelf te helpen (Deel 1 : Wantrouwen tegen Jeugdzorg: de jongens waren al veroordeeld)

Dirck van Bekkum Judith Limahelu Shaddy Mirza

In dit systemisch manifest richten we ons expliciet op families. Nederland is uniek in het dominante gebruik van de term gezin. De term families gebruiken wij in onze benadering voor drie en meer generaties.
Meer info
Gratis
Social Media and Youth Mental Health: The U.S. Surgeon General’s Advisory

Social Media and Youth Mental Health: The U.S. Surgeon General’s Advisory

Social media1 use by youth is nearly universal. Up to 95% of youth ages 13–17 report using a social media platform, with more than a third saying they use social media “almost constantly.” 2...
Meer info
Gratis
Rechterlijke instrumenten bij omgangsproblematiek en contactverlies

Rechterlijke instrumenten bij omgangsproblematiek en contactverlies

Samenvatting In dit onderzoek zijn vier mechanismen onderscheiden als het gaat om contactverlies: Nalaten van de omgang - een ouder laat na omgang te hebben met zijn of haar kind, om wat voor...
Meer info
Gratis
Jongeren en nieuws 2006-2022

Jongeren en nieuws 2006-2022

Nederlandse jongeren zijn door de digitalisering en de opmars van sociale media niet langer de zo vaak genoemde ‘nieuwsconsumenten van de toekomst’, maar die van nu. De media-ontwikkelingen in de...
Meer info
Gratis
Hoe te komen tot een verbetering van feitenonderzoek

Hoe te komen tot een verbetering van feitenonderzoek

Manja Abrahams Bram van Dijk Maud Pluijm

Het Actieplan Verbetering Feitenonderzoek in de Jeugdbeschermingsketen, dat is uitgevoerd van 2019 tot 2021, is geëvalueerd. Het Actieplan had als doel om te komen tot een verbetering van het...
Meer info
Gratis
‘Gewoon meedoen’ is  niet zo gewoon

‘Gewoon meedoen’ is niet zo gewoon

Pamela Lucas Saskia Welschen Marc Hoijtink

Bewoners met een licht verstandelijke beperking (LVB) worden vanuit het beleid gestimuleerd zelfstandig te wonen in de wijk, met hulp van het formele en informele welzijnsaanbod in de ‘sociale ...
Meer info
Gratis
Polarisatie onder jongeren door de ogen van jeugdprofessionals

Polarisatie onder jongeren door de ogen van jeugdprofessionals

Ervaringen en huidig beeld • Jeugdprofessionals ervaren veel verticale polarisatie: jongeren wantrouwen de (lokale) overheid en zijn daarin uitgesproken. De coronaperiode heeft dit versterkt, maar er...
Meer info
Gratis
Praktisch toolboek voor hulp aan mensen met een verstandelijke beperking of niet-aangeboren hersenletsel

Praktisch toolboek voor hulp aan mensen met een verstandelijke beperking of niet-aangeboren hersenletsel

Al meer dan zeven jaar wordt binnen het programma Gewoon Bijzonder hard gewerkt aan het verbeteren van de zorg voor en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking, meervoudige beperking of...
Meer info
Gratis
Praat niet over ons zonder ons

Praat niet over ons zonder ons

Wat jongeren zelf belangrijk vinden in de ondersteuning op weg naar volwassenheid Jongeren hebben een duidelijke visie op wat voor hen belangrijk is in de ondersteuning op weg naar volwassenheid. Ze kunnen...
Meer info
Gratis
Jong na corona

Jong na corona

Hoe staat het anno 2022 met de mentale gezondheid van onze jeugd en hun relaties met ouders, vrienden en klasgenoten? Hoeveel jongeren ervaren druk door schoolwerk of hebben de hele dag contact via sociale...
Meer info
Gratis