Auteurs

Zorg

73 producten gevonden.
Sociaal werk is een relationeel beroep

Sociaal werk is een relationeel beroep

Sociaal werk is een relationeel beroep. Dat is het centrale thema van deze bijdrage. We schetsen het belang ervan en gaan in op wat relationeel werken inhoudt. We beschrijven de wetenschappelijke inzichten die...
Meer info
Gratis
Meer meedoen is niet per se goed voor jongeren

Meer meedoen is niet per se goed voor jongeren

Er zijn op dit moment ongeveer 2 miljoen Nederlandse jongeren van 16 tot 24 jaar. Zij doen bijna allemaal actief mee in de samenleving. Ze gaan naar school, hebben een (bij)baan en doen vrijwilligerswerk of...
Meer info
Gratis
Zorgzame buurten Inspirerende initiatieven die het systeem trotseren

Zorgzame buurten Inspirerende initiatieven die het systeem trotseren

Je kunt tegenwoordig geen congres of symposium meer bezoeken of Elsendorp, Hogeloon of Austerlitz komen langs. De burgers uit die buurtinitiatieven hebben welhaast een dagtaak aan het rondleiden van...
Meer info
Gratis
Samenwerking rond financiële problemen bij patiënten in de huisartsenpraktijk

Samenwerking rond financiële problemen bij patiënten in de huisartsenpraktijk

K. Hosper S. Niemer M. Stavenuiter

Armoede, schulden en gezondheid zijn nauw met elkaar verweven. Mensen met geldzorgen kampen vaak met langdurige stress, een slecht ervaren gezondheid, een ongezonde leefstijl, chronische ziekte(n) en psychische...
Meer info
Gratis
Samen naar een cultuursensitieve thuiszorg

Samen naar een cultuursensitieve thuiszorg

Hans Bellaart Anneke Brock Arwen Hoogenbosch

Bij Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) is medio 2022 een vraag binnengekomen over de wijze waarop zorgverzekeraars, zorgkantoren1 en cultuurspecifieke thuiszorgaanbieders beter kunnen samenwerken om de...
Meer info
Gratis
De belevingswereld van personen met dementie

De belevingswereld van personen met dementie

Coosje Hammink Ir. Leonie van Buuren Prof. dr. ir. Masi Mohamaddi

Onderzoek laat zien dat gebouwen een grote invloed hebben op hoe wij ons als mens gedragen en voelen. Veel van dit onderzoek wordt uitgevoerd door mensen te bevragen naar hun ervaringen in bepaalde ruimten of...
'ZIE' de potenties, de sociale behoeften en de zingevingsbehoeften van ouderen die zorg ontvangen

'ZIE' de potenties, de sociale behoeften en de zingevingsbehoeften van ouderen die zorg ontvangen

De Europese bevolking wordt steeds ouder, en het aantal oudere burgers groeit gestaag. Het gevolg is een toenemende vraag naar zorg. De meeste zorg is gericht op medische en fysieke aspecten, maar ouder worden...
Meer info
Gratis
Indicatoren van agressie en geweld

Indicatoren van agressie en geweld

De gevolgen van agressie en geweld tegen hulpverleners en andere beroepsgroepen zijn zeer divers. Het gedrag is moreel en maatschappelijk onaanvaardbaar. Allereerst zijn er persoonlijke gezondheidsgevolgen,...
Meer info
Gratis
Cahier 2022-13: Toepassing van artikel 2.3 Wet forensische zorg

Cahier 2022-13: Toepassing van artikel 2.3 Wet forensische zorg

De strafrechter kan voor verdachten met een psychische stoornis verplichte zorg in gang zetten. Dat gebeurt via een zorgmachtiging op basis van artikel 2.3 Wet forensische zorg (Wfz). Het WODC onderzocht in...
Meer info
Gratis
Onbegrepen gedrag in de thuissituatie

Onbegrepen gedrag in de thuissituatie

Onbegrepen gedrag, zoals psychotisch of geagiteerd gedrag, kan voorkomen bij mensen met dementie, een hersenletsel of een psychiatrische aandoening. Deze gedragingen zijn geassocieerd met een slechtere...
Meer info
Gratis