Auteurs

Zorg

70 producten gevonden.
Zorgzame buurten Inspirerende initiatieven die het systeem trotseren

Zorgzame buurten Inspirerende initiatieven die het systeem trotseren

Je kunt tegenwoordig geen congres of symposium meer bezoeken of Elsendorp, Hogeloon of Austerlitz komen langs. De burgers uit die buurtinitiatieven hebben welhaast een dagtaak aan het rondleiden van...
Meer info
Gratis
Samenwerking rond financiële problemen bij patiënten in de huisartsenpraktijk

Samenwerking rond financiële problemen bij patiënten in de huisartsenpraktijk

K. Hosper S. Niemer M. Stavenuiter

Armoede, schulden en gezondheid zijn nauw met elkaar verweven. Mensen met geldzorgen kampen vaak met langdurige stress, een slecht ervaren gezondheid, een ongezonde leefstijl, chronische ziekte(n) en psychische...
Meer info
Gratis
Samen naar een cultuursensitieve thuiszorg

Samen naar een cultuursensitieve thuiszorg

Hans Bellaart Anneke Brock Arwen Hoogenbosch

Bij Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) is medio 2022 een vraag binnengekomen over de wijze waarop zorgverzekeraars, zorgkantoren1 en cultuurspecifieke thuiszorgaanbieders beter kunnen samenwerken om de...
Meer info
Gratis
De belevingswereld van personen met dementie

De belevingswereld van personen met dementie

Coosje Hammink Ir. Leonie van Buuren Prof. dr. ir. Masi Mohamaddi

Onderzoek laat zien dat gebouwen een grote invloed hebben op hoe wij ons als mens gedragen en voelen. Veel van dit onderzoek wordt uitgevoerd door mensen te bevragen naar hun ervaringen in bepaalde ruimten of...
'ZIE' de potenties, de sociale behoeften en de zingevingsbehoeften van ouderen die zorg ontvangen

'ZIE' de potenties, de sociale behoeften en de zingevingsbehoeften van ouderen die zorg ontvangen

De Europese bevolking wordt steeds ouder, en het aantal oudere burgers groeit gestaag. Het gevolg is een toenemende vraag naar zorg. De meeste zorg is gericht op medische en fysieke aspecten, maar ouder worden...
Meer info
Gratis
Indicatoren van agressie en geweld

Indicatoren van agressie en geweld

De gevolgen van agressie en geweld tegen hulpverleners en andere beroepsgroepen zijn zeer divers. Het gedrag is moreel en maatschappelijk onaanvaardbaar. Allereerst zijn er persoonlijke gezondheidsgevolgen,...
Meer info
Gratis
Cahier 2022-13: Toepassing van artikel 2.3 Wet forensische zorg

Cahier 2022-13: Toepassing van artikel 2.3 Wet forensische zorg

De strafrechter kan voor verdachten met een psychische stoornis verplichte zorg in gang zetten. Dat gebeurt via een zorgmachtiging op basis van artikel 2.3 Wet forensische zorg (Wfz). Het WODC onderzocht in...
Meer info
Gratis
Onbegrepen gedrag in de thuissituatie

Onbegrepen gedrag in de thuissituatie

Onbegrepen gedrag, zoals psychotisch of geagiteerd gedrag, kan voorkomen bij mensen met dementie, een hersenletsel of een psychiatrische aandoening. Deze gedragingen zijn geassocieerd met een slechtere...
Meer info
Gratis
Samenwerken met en voor mantelzorgers: verder in samenwerking

Samenwerken met en voor mantelzorgers: verder in samenwerking

Mantelzorg. Mooi om te doen, soms een kunst om in balans te blijven. Steeds meer ouderen wonen thuis. Zij krijgen hulp en ondersteuning van familie, vrienden en buren. Die willen dat graag goed doen en de zorg...
Meer info
Gratis
Zorgzaam uit de crisis: Vijf uitgangspunten voor beleidsmakers

Zorgzaam uit de crisis: Vijf uitgangspunten voor beleidsmakers

Adrienne de Ruiter Pieter Dronkers Carlo Leget

Wat kunnen we van de coronacrisis leren over het ontwerpen van zorgzaam en inclusief beleid voor een veerkrachtige samenleving? Dit zorgethisch beleidskader biedt een antwoord op die vraag aan de hand van...
Meer info
Gratis