Auteurs

Zorg

58 producten gevonden.
De winst van het sociaal domein: Een slimme investering in bestaanszekerheid, kansengelijkheid en gezondheid

De winst van het sociaal domein: Een slimme investering in bestaanszekerheid, kansengelijkheid en gezondheid

In de propositie 'De winst van het sociaal domein' vragen de gemeenten aandacht van het rijk voor 3 opgaven: het herstellen van bestaanszekerheid, het vergroten van kansengelijkheid en het...
Meer info
Gratis
Substantieel potentieel: Schatting van de potentiële opbrengst van substitutie van zorg en inventarisatie van de benodigde voorwaarden

Substantieel potentieel: Schatting van de potentiële opbrengst van substitutie van zorg en inventarisatie van de benodigde voorwaarden

Het Centraal Plan Bureau (CPB) en de werkgroep Brede Maatschappelijke Heroverwegingen (BMH) hebben maatregelen uitwerkt om de groei in de uitgaven aan zorg te dempen. Een van deze maatregelen betreft de...
Meer info
Gratis
Preventieve werking sociaal werk dempt personeelstekorten

Preventieve werking sociaal werk dempt personeelstekorten

ABF heeft in opdracht van VWS in het kader van onderzoeksprogramma AZW een prognosemodel ontwikkeld om tekorten op de arbeidsmarkt te ramen.  Hierin is aangetoond dat sociaal werkers een belangrijke...
Meer info
Gratis
Domeinoverstijgend samenwerken in de praktijk - eindrapportage monitoring en evaluatie

Domeinoverstijgend samenwerken in de praktijk - eindrapportage monitoring en evaluatie

Halverwege 2018 startten we met opdracht om drie experimenten te monitoren en te evalueren. De experimenten hadden één centraal thema en doel: domeinoverstijgend samenwerken, primair gericht op...
Meer info
Gratis
Positieve Gezondheid in de wijk.

Positieve Gezondheid in de wijk.

Het Louis Bolk Instituut ontwikkelt en implementeert integrale, wijkgerichte oplossingen op basis van Positieve Gezondheid. Het doel is het bevorderen van gezondheid, veerkracht en eigen regie van bewoners door...
Meer info
Gratis
Effect van wijkteams op het gebruik van ouderenzorg

Effect van wijkteams op het gebruik van ouderenzorg

Timo Lambregts Anne-Fleur Roos

In deze notitie bekijken we in hoeverre de inzet van wijkteams doorwerkt in zorggebruik voor andere vormen van ouderenzorg dan Wmo-maatwerk. Wijkteams vormen sinds 2015 een belangrijk instrument voor gemeenten...
Meer info
Gratis
Werken aan de eigen biografie

Werken aan de eigen biografie

Gabriël Prinsenberg

Toen in 2001 Filosofie van de levenskunst verscheen van de Duitse wijsgeer Wilhelm Schmid, waren de reacties lovend. ‘Er waait een frisse wind door de filosofie. Zij keert terug op haar schreden en...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 2 - 2020
Werkboek Residentieel Vakmanschap Uitgelicht VOLLEDIGE UITGAVE

Werkboek Residentieel Vakmanschap Uitgelicht VOLLEDIGE UITGAVE

Marije de Hoogd, MSc Elly van Laarhoven-Aarts Sanne Verhaaren, MSc

Hoe richt je een residentieel hulpaanbod zo in dat het efficiënt en effectief inzetbaar is? De 100 bijlagen vormen de praktische uitwerking van het handboek Residentieel Vakmanschap...
Werkboek Residentieel Vakmanschap Uitgelicht / DEEL VII ALGEMEEN

Werkboek Residentieel Vakmanschap Uitgelicht / DEEL VII ALGEMEEN

Dit zijn de bijlagen bij hoofdstuk 6 van het handboek Residentieel vakmanschap uitgelicht. 

Werkboek Residentieel Vakmanschap Uitgelicht / DEEL VI ORANJE

Werkboek Residentieel Vakmanschap Uitgelicht / DEEL VI ORANJE

De bijlagen behorend bij de screening zijn geordend per fase. De middelen horen bij de fase van de Schok en de Wending.