Auteurs

2586 producten gevonden.
Een scherpe blik op steekwapenproblematiek

Een scherpe blik op steekwapenproblematiek

Henk Ferwerda Joey Wolsink

Literatuuronderzoek naar het dragen, bezitten en gebruiken van steekwapens door jongeren, hun risicofactoren en motieven, (effecten van) interventies en kansen voor beleid en aanpak Achtergrond,...
Meer info
Gratis
Caring is sharing - How neighbourhood processes among parents can strengthen an educative civil society in the public domain

Caring is sharing - How neighbourhood processes among parents can strengthen an educative civil society in the public domain

Maartje van Dijken

This dissertation describes a study into The Peaceable Neighbourhood 2.0; a community− based program that aims to empower parents and increase a safe and peaceable environment in the neighbourhood by...
Meer info
Gratis
Investeren in vitale ouderen verlicht druk op de samenleving

Investeren in vitale ouderen verlicht druk op de samenleving

Beleid dient niet alleen gericht te zijn op zorg en ondersteuning van hulpbehoevende ouderen, maar ook op het investeren in vitale ouderen. Deze investering vergroot niet alleen het welbevinden van ouderen; het...
Meer info
Gratis
Monitor JeugdzorgPlus |  Peildatum 1 oktober 2023

Monitor JeugdzorgPlus | Peildatum 1 oktober 2023

          JeugdzorgPlus (gesloten jeugdhulp) wordt geboden aan jongeren voor wie opneming en verblijf noodzakelijk is omdat zij zich anders onttrekken of onttrokken worden aan de...
Meer info
Gratis
Brede blik op daderschap - achtergronden van daders van binnenlandse seksuele uitbuiting

Brede blik op daderschap - achtergronden van daders van binnenlandse seksuele uitbuiting

Conny Rijken

Een criminele familie, schooluitval en een bredere criminele carrière waar mensenhandel een onderdeel van is. Het zijn opvallende bevindingen in het onderzoek van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en...
Meer info
Gratis
Dagvaarding stoppen meldbrief procedure

Dagvaarding stoppen meldbrief procedure

Reinier Feiner

Dagvaarding van de Nederlandse staat in kort geding op 6 maart 2024  inz KERN VAN DE ZAAK 1. Meldbriefprocedure. De meldbriefprocedure maakt mogelijk dat uithuisplaatsingen van kinderen...
Meer info
Gratis
Vroegtijdig ingrijpen op antisociaal gedrag 0-15-jarigen

Vroegtijdig ingrijpen op antisociaal gedrag 0-15-jarigen

Hogeschool Utrecht

Om te voorkomen dat kinderen van 9 tot 15 jaar bij ernstige delicten betrokken raken, zien professionals voor alle leeftijden een duidelijke meerwaarde in het versterken van het goed opgroeien van kinderen.
Meer info
Gratis
Ruimte voor ouderen - Met een inspirerende leefomgeving en mobiliteit als basis

Ruimte voor ouderen - Met een inspirerende leefomgeving en mobiliteit als basis

Raad van Ouderen

‘Voor onze gezondheid, ons welbevinden en ons sociale leven is mobiel blijven en in beweging blijven heel belangrijk. De ministeries VWS, BKZ en I&W zijn dan ook eensgezind in het belang dat zij...
Meer info
Gratis
Manifest Kinderrechten in preventie, ondersteuning en zorg

Manifest Kinderrechten in preventie, ondersteuning en zorg

Aletta Jacobs School of Public Health Rijksuniversiteit Groningen en de Johannes Wier Stichting

Hoe ziet de wereld eruit als we het belang van het kind voorop zetten? In elke beslissing die kinderen raakt? Waarbij we ons inspannen om de mening van kinderen zelf te horen? Zonder onderscheid te maken naar...
Meer info
Gratis
Activiteiten en resultaten van wijkteams - Een overzichtsstudie

Activiteiten en resultaten van wijkteams - Een overzichtsstudie

Armaghan Efat Daniëlle de Veld Inge Bastiaanssen

Sinds het ontstaan van de wijkteams in 2015 is er veel aandacht geweest voor het werk dat ze doen. Nu, negen jaar later, presenteren we met deze literatuurstudie een overzicht van de kennis die is verzameld...
Meer info
Gratis