Auteurs

2532 producten gevonden.
Manifest Kinderrechten in preventie, ondersteuning en zorg

Manifest Kinderrechten in preventie, ondersteuning en zorg

Aletta Jacobs School of Public Health Rijksuniversiteit Groningen en de Johannes Wier Stichting

Hoe ziet de wereld eruit als we het belang van het kind voorop zetten? In elke beslissing die kinderen raakt? Waarbij we ons inspannen om de mening van kinderen zelf te horen? Zonder onderscheid te maken naar...
Meer info
Gratis
Activiteiten en resultaten van wijkteams - Een overzichtsstudie

Activiteiten en resultaten van wijkteams - Een overzichtsstudie

Armaghan Efat Daniëlle de Veld Inge Bastiaanssen

Sinds het ontstaan van de wijkteams in 2015 is er veel aandacht geweest voor het werk dat ze doen. Nu, negen jaar later, presenteren we met deze literatuurstudie een overzicht van de kennis die is verzameld...
Meer info
Gratis
Meer overleven dan innoveren - Indexering WMO-contracten door gemeenten

Meer overleven dan innoveren - Indexering WMO-contracten door gemeenten

Henk Tissing Yael van Kranenburg

De achterban van Sociaal Werk Nederland (SWN) bestaat voor een belangrijk deel uit organisaties in het Sociaal Werk, waarvan de activiteiten geheel of gedeeltelijk direct bekostigd worden uit hoofde van de Wet...
Meer info
Gratis
Lectorale rede: Datagericht werken in de forensische jeugdzorg

Lectorale rede: Datagericht werken in de forensische jeugdzorg

dr. Marc Noom

Datagericht werken in de forensische jeugdzorg Hoe is de praktijk beter te ondersteunen? Lectorale rede in verkorte vorm uitgesproken op donderdag 18 januari 2024 door Marc Noom Bijzonder lector...
Meer info
Gratis
Kinderen en ouders met recht goed beschermd

Kinderen en ouders met recht goed beschermd

Advies van de Adviescommissie rechtsbescherming en rechtsstatelijkheid in het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming Dit advies is opgesteld in opdracht van de Minister voor Rechtsbescherming, de...
Meer info
Gratis
Building bridges, breaking bricks: Impact of social street work on marginalized people’s lives

Building bridges, breaking bricks: Impact of social street work on marginalized people’s lives

Evelien Rauwerdink-Nijland

Er zijn in Nederland mensen in gemarginaliseerde situaties die ondersteuning nodig hebben maar die om wat voor reden dan ook niet krijgen (van Doorn et al., 2013; Baart, 2011). Een deel van deze mensen heeft...
Meer info
Gratis
Sociaal werk is een relationeel beroep

Sociaal werk is een relationeel beroep

Sociaal werk is een relationeel beroep. Dat is het centrale thema van deze bijdrage. We schetsen het belang ervan en gaan in op wat relationeel werken inhoudt. We beschrijven de wetenschappelijke inzichten die...
Meer info
Gratis
Evaluatie Wet clausulering recht op contact of omgang na partnerdoding

Evaluatie Wet clausulering recht op contact of omgang na partnerdoding

Katrien de Vaan Eline Verbeek Niek van Ansem

Wanneer de ene ouder de andere ouder heeft gedood, kan de verdachte ouder dan nog contact hebben met het minderjarige kind? Dat is een van de meest urgente vraagstukken na een toch al impactvol geweldsdelict...
Meer info
Gratis
Grensoverschrijdend gedrag in de muziekindustrie in beeld

Grensoverschrijdend gedrag in de muziekindustrie in beeld

Koen Kros Saskia Daru Hanneke Materman

Grensoverschrijdend gedrag is een complex en hardnekkig probleem, dat overal in de samenleving voorkomt. In opdracht van de Taskforce GO! deed Movisie onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in de...
Meer info
Gratis
Actievoeren en vrijwilligen: verhalen van verandering

Actievoeren en vrijwilligen: verhalen van verandering

Karijn van den Berg Mellouki Cadat-Lampe Krista van Mourik Roos Pijpers

In deze publicatie hebben we inzichten over de verschillende verschijningsvormen van activistische en vrijwillige inzet voor sociale verandering verzameld. Er staan drie inspirerende portretten in van mensen...
Meer info
Gratis