Auteurs

841 producten gevonden.
Net als thuis

Net als thuis

Wooninitiatieven opgezet door ouders voor hun kinderen met een beperking


Mensen met een (fysieke, verstandelijke, psychische en/of zintuigelijke) beperking die hulp en ondersteuning nodig...
Meer info
Gratis
Hulp bieden na een schokkende gebeurtenis - Zo steun je je collega

Hulp bieden na een schokkende gebeurtenis - Zo steun je je collega

Ruth Willems

Opvang door collega’s is belangrijk, mits die collega het goed aanpakt. Hoe kun jij een steun zijn?
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 3 - 2018
De ‘achter de deur’-aanpak - Vroeg eropaf, dat werkt

De ‘achter de deur’-aanpak - Vroeg eropaf, dat werkt

Catelijne Akkermans

De Vroeg Eropaf-aanpak brengt huurders met een betalingsachterstand vroeg in contact met sociale professionals. We weten al tientallen jaren dat dit vruchten afwerpt. ‘Begin kleinschalig en lokaal.’
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 3 - 2018
Vroegsignalering van schulden - Stel altijd een vraag over geld

Vroegsignalering van schulden - Stel altijd een vraag over geld

Sandra Schoenmakers

Sociale professionals zijn onmisbaar voor schuldpreventie, vinden ze bij het Nibud. Voor Sozio inventariseerde het Nibud hoe sociale professionals tegen deze taak aankijken. ‘Wij moeten financiële
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 3 - 2018
De methode gentle teaching - Straffen? Nee, knuffelen!

De methode gentle teaching - Straffen? Nee, knuffelen!

Wietse Smit

Het taboe op lichamelijk contact tussen cliënt en begeleider in de gehandicaptenzorg moet doorbroken worden, vindt Wietse Smit. Een knuffel of een arm om iemand heen slaan werkt beter dan straf
bij...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 3 - 2018
‘Zet in op vrije tijd van jeugdigen’ - Jeugdsector opereert bewust onbekwaam

‘Zet in op vrije tijd van jeugdigen’ - Jeugdsector opereert bewust onbekwaam

Michelle La Valette René Clarijs

De decentralisatie zou de jeugdzorg goedkoper en effectiever maken, maar uit een evaluatie en recent onderzoek blijkt dat het tegendeel gebeurt. De oplossing is inzetten op de vrije tijd van jeugdigen.
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 3 - 2018
Pleidooi van een veranderkundige -  Hoera, een rebel!

Pleidooi van een veranderkundige - Hoera, een rebel!

Jos van der Horst

Rebellen worden steeds vaker gemarginaliseerd en niet serieus genomen, stelt veranderkundige Jos van der Horst. En dat is onverstandig. Want de kans is groot dat zij de vinger leggen op
pijnlijke...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 3 - 2018
Terug naar gezamenlijk ouderschap - En ze voeden nog lang en gelukkig samen op

Terug naar gezamenlijk ouderschap - En ze voeden nog lang en gelukkig samen op

Marjanne Boesenkool Lianne van Lith

Bij een vechtscheiding verliezen ouders niet zelden het welzijn en de behoeften van hun kind(eren) uit het oog. DEES is een nieuwe methodiek gericht op de-escalatie van de conflicten tussen vechtscheidende...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 3 - 2018
‘Oplossing is belangrijker dan schuldvraag’ - Wie heeft er schuld bij een schuld?

‘Oplossing is belangrijker dan schuldvraag’ - Wie heeft er schuld bij een schuld?

Tamara Madern Nadja Jungmann

In hoeverre zijn mensen met een financiële achterstand zelf schuldig aan hun schuld? En zo ja, maakt dat wat uit voor de oplossing? Tamara Madern en Nadja Jungmann over de zin en onzin van...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 2 - 2018
Buurtsportcoaches en sociale inclusie - Sporten en bewegen brengt mensen samen

Buurtsportcoaches en sociale inclusie - Sporten en bewegen brengt mensen samen

Jan Hardeman

Bewegen en sport bieden uitstekende mogelijkheden om groepen kwetsbare mensen te betrekken bij de samenleving. Buurtsportcoaches kunnen hierin de belangrijke, verbindende schakel vormen.
Jan Hardeman,...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 2 - 2018