Auteurs

Diversiteit

30 producten gevonden.
Verkenning Discriminatie en racisme in de zorg

Verkenning Discriminatie en racisme in de zorg

Mariam Badou Mellouki Cadat-Lampe Hanneke Felten Koen Kros Ruth Yohannes Charifa Zemouri Onno de Zwart

In het allereerste artikel van de Nederlandse grondwet staat dat discriminatie op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ‘ras’1 , geslacht of welke andere grond dan ook, niet...
Meer info
Gratis
Verkenning Discriminatie en Racisme in Sport en Cultuur

Verkenning Discriminatie en Racisme in Sport en Cultuur

Agnes Elling Nienke de Wit Laura Jak Rens Cremers Amalia Deekman Miriam Geerdes-Gazzah Manou Anelsma Rutger de Kwaasteniet Tessa Visser

Het allereerste artikel van de Nederlandse grondwet meldt dat discriminatie op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ‘ras’1 , geslacht of welke andere grond dan ook, niet is...
Meer info
Gratis
In gesprek over eenzaamheid met ouderen met een migratieachtergrond

In gesprek over eenzaamheid met ouderen met een migratieachtergrond

Mayke Kromhout Tara Knegt Evelien Damhuis Jan Willem van de Maat

Ouderen met een migratieachtergrond lopen een groter risico op eenzaamheid dan andere groepen in de samenleving. Hoewel we al langer weten dat eenzaamheid onder deze groep relatief vaak speelt, weten we minder...
Meer info
Gratis
Gevlucht en geland: Psychosociale steun en mentale zorg in Nederland voor jongeren met een vluchtachtergrond

Gevlucht en geland: Psychosociale steun en mentale zorg in Nederland voor jongeren met een vluchtachtergrond

Phildy Asamoah Maartje Gardeniers

Hoe toegankelijk is de mentale zorg en psychosociale steun voor kinderen die gevlucht zijn naar Nederland? Deze verkenning bestaat uit een literatuurverkenning naar de risico- en beschermende factoren van...
Meer info
Gratis
‘Kennen is het niet, maar we komen elkaar hier wel tegen’

‘Kennen is het niet, maar we komen elkaar hier wel tegen’

Anneke Brock Matthijs Uyterlinde Joline Verloove Susan de Vries

De afgelopen decennia is Nederland uitgegroeid tot een dynamische migratiesamenleving. De toegenomen diversiteit in sociale, culturele en demografische zin maakt het samenleven in buurten en wijken soms...
Meer info
Gratis
Samen naar een cultuursensitieve thuiszorg

Samen naar een cultuursensitieve thuiszorg

Hans Bellaart Anneke Brock Arwen Hoogenbosch

Bij Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) is medio 2022 een vraag binnengekomen over de wijze waarop zorgverzekeraars, zorgkantoren1 en cultuurspecifieke thuiszorgaanbieders beter kunnen samenwerken om de...
Meer info
Gratis
De aanpak van discriminatie in de wijk

De aanpak van discriminatie in de wijk

Een individu of groep discrimineren op grond van bijvoorbeeld religie, sekse, handicap, huidskleur of seksuele voorkeur is verboden. Dit is vastgelegd in Artikel 1 van de Nederlandse Grondwet. Tegelijkertijd is...
Meer info
Gratis
Clusteren op basis van cultuur

Clusteren op basis van cultuur

Roel Jennissen Mark Bovens Godfried Engbersen

Nederland is uitgegroeid tot een migratiesamenleving die een grote aantrekkingskracht uitoefent op migranten uit alle delen van de wereld. Een belangrijke vraag is hoe deze migranten en hun kinderen hun...
Meer info
Gratis
Monitor lokaal antidiscriminatiebeleid 2022

Monitor lokaal antidiscriminatiebeleid 2022

Hanneke Felten Koen Kros René Broekroelofs Serena Does

In de aanpak van discriminatie hebben gemeenten een belangrijke rol. Gemeenten zijn wettelijk verplicht ervoor te zorgen dat inwoners die discriminatie hebben ervaren dit kunnen melden bij een onafhankelijk...
Meer info
Gratis
Online discriminatie tegengaan: hoe ziet de huidige aanpak eruit en wie is aan zet?

Online discriminatie tegengaan: hoe ziet de huidige aanpak eruit en wie is aan zet?

Een rapport voor organisaties die een rol (kunnen) spelen bij het tegengaan van online discriminatie.  In dit rapport zet Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) de huidige aanpak van online...
Meer info
Gratis