Auteurs

Jeugd

459 producten gevonden.
Jongeren en nieuws 2006-2022

Jongeren en nieuws 2006-2022

Nederlandse jongeren zijn door de digitalisering en de opmars van sociale media niet langer de zo vaak genoemde ‘nieuwsconsumenten van de toekomst’, maar die van nu. De media-ontwikkelingen in de...
Meer info
Gratis
Hoe te komen tot een verbetering van feitenonderzoek

Hoe te komen tot een verbetering van feitenonderzoek

Manja Abrahams Bram van Dijk Maud Pluijm

Het Actieplan Verbetering Feitenonderzoek in de Jeugdbeschermingsketen, dat is uitgevoerd van 2019 tot 2021, is geëvalueerd. Het Actieplan had als doel om te komen tot een verbetering van het...
Meer info
Gratis
Polarisatie onder jongeren door de ogen van jeugdprofessionals

Polarisatie onder jongeren door de ogen van jeugdprofessionals

Ervaringen en huidig beeld • Jeugdprofessionals ervaren veel verticale polarisatie: jongeren wantrouwen de (lokale) overheid en zijn daarin uitgesproken. De coronaperiode heeft dit versterkt, maar er...
Meer info
Gratis
Praat niet over ons zonder ons

Praat niet over ons zonder ons

Wat jongeren zelf belangrijk vinden in de ondersteuning op weg naar volwassenheid Jongeren hebben een duidelijke visie op wat voor hen belangrijk is in de ondersteuning op weg naar volwassenheid. Ze kunnen...
Meer info
Gratis
Jong na corona

Jong na corona

Hoe staat het anno 2022 met de mentale gezondheid van onze jeugd en hun relaties met ouders, vrienden en klasgenoten? Hoeveel jongeren ervaren druk door schoolwerk of hebben de hele dag contact via sociale...
Meer info
Gratis
Monitor JeugdzorgPlus

Monitor JeugdzorgPlus

JeugdzorgPlus (gesloten jeugdhulp) wordt geboden aan jongeren voor wie opneming en verblijf noodzakelijk is omdat zij zich anders onttrekken of onttrokken worden aan de jeugdhulp. Zonder behandeling vormen zij...
Meer info
Gratis
Georganiseerde onmacht: Over de rol van de rijksoverheid bij de jeugdbescherming

Georganiseerde onmacht: Over de rol van de rijksoverheid bij de jeugdbescherming

In 2015 is de verantwoordelijkheid voor jeugdbescherming overgeheveld naar gemeenten. Hiermee zouden de totale uitgaven aan jeugdzorg dalen, de wachttijden korter worden en de administratieve last...
Meer info
Gratis
Rechterlijke instrumenten bij omgangsproblematiek en contactverlies

Rechterlijke instrumenten bij omgangsproblematiek en contactverlies

Wanneer ouders die uit elkaar gaan niet in staat zijn om afspraken over de omgang met hun kind(eren) te maken of wanneer deze afspraken niet worden nagekomen, kan dit leiden tot heftige conflicten. In...
Meer info
Gratis
‘Hoe drukker je het hebt, hoe belangrijker het is om te vertragen en te onderzoeken wat er speelt’

‘Hoe drukker je het hebt, hoe belangrijker het is om te vertragen en te onderzoeken wat er speelt’

Lisette Blankesteijn

Professionele intuïtie is belangrijk om je werk als (jeugd) zorgprofessional goed te kunnen doen. Maar intuïtie alleen is niet altijd genoeg, ziet André Koffeman, hoofddocent aan de...
Participatief Actieonderzoek in de residentiële jeugdhulp

Participatief Actieonderzoek in de residentiële jeugdhulp

Sarah Verreyken Mieke Defieuw

Het hulpverleningslandschap verandert snel, en in de residentiële jeugdhulp is dat niet anders . De veranderingen zorgen voor spanningen en tegenstrijdigheden in het veld. De laatste decennia wordt er...