Auteurs

Jeugd

352 producten gevonden.
Verschil in recidivetrends onder jeugdigen

Verschil in recidivetrends onder jeugdigen

Samenvatting Nadat de recidiveprevalentie onder jeugdige daders en ex-JJI-pupillen (tezamen aangeduid als jeugdige justitiabelen) in Nederland gedurende een aantal jaren was gedaald bleek er vanaf cohort...
Meer info
Gratis
Veilig zijn en veilig voelen - Onderzoek veiligheidsbeleving jeugdhulp met verblijf

Veilig zijn en veilig voelen - Onderzoek veiligheidsbeleving jeugdhulp met verblijf

Aanleiding en doel van het onderzoek Elk kind heeft het recht om op te groeien in een veilige omgeving, zeker als een kind noodgedwongen onder verantwoordelijkheid van de overheid wordt geplaatst in een...
Meer info
Gratis
Studeren onder invloed

Studeren onder invloed

Herm Kisjes Alie Weerman

Verslavingsgedrag en het gebruik van verslavende middelen is van alle tijden en plaatsen. In het hoger onderwijs, aan universiteiten en hogescholen is dat niet anders. Als we de kennis over de omvang van...
Meer info
7,90
'Ik ben het niet waard, dus droppen ze me maar hier': Een onderzoek naar de ervaringen van jongeren in en na de gesloten jeugdzorg

'Ik ben het niet waard, dus droppen ze me maar hier': Een onderzoek naar de ervaringen van jongeren in en na de gesloten jeugdzorg

In 2020 zaten er ruim 1.800 kinderen in de gesloten jeugdzorg. Kinderen met enorme hulpvragen, bijvoorbeeld rondom zelfbeschadiging, suïcidaliteit, mensenhandel of drugsgebruik. Ze hebben zorg nodig bij...
Meer info
Gratis
Checklist ‘invoering controle op wapenbezit horeca’

Checklist ‘invoering controle op wapenbezit horeca’

Wapenbezit en wapengebruik onder jongeren is een maatschappelijk probleem dat helaas te vaak het lokale en landelijke nieuws beheerst. Door onder andere ouders, burgemeesters, jongerenwerkers,...
Meer info
Gratis
Growth opportunities in professional youth work

Growth opportunities in professional youth work

Jolanda Sonneveld

This thesis focuses on the contribution of professional youth work to the personal development and social participation of socially vulnerable young people in Western welfare states. The increasing focus on...
Meer info
Gratis
Kerncijfers jonge mantelzorgers in Nederland (16-24 jaar)

Kerncijfers jonge mantelzorgers in Nederland (16-24 jaar)

Simone de Roos Alice de Boer

De overheid zet vanwege de veranderende verzorgingsstaat en demografische ontwikkeling in op mantelzorg (Kooiker et al. 2019; Van Campen en Olsthoorn 2022). De zorgtaken komen ook bij jongeren terecht. Er zijn...
Meer info
Gratis
Handreiking informele steun

Handreiking informele steun

Jurja Steenmeijer Marjoleine Vosselman

Informele steun verwijst naar de inzet van mensen uit het netwerk en de directe leefomgeving van jongeren en hun gezin, en naar de inzet van vrijwilligers. Met deze handreiking voor professionals beogen de...
Meer info
Gratis
Vrijwillig kinder- en jongerenwerk in Nederland

Vrijwillig kinder- en jongerenwerk in Nederland

Aanleiding Om het vrijwillige kinder- en jongerenwerk in Nederland op waarde te kunnen schatten en de potentie ervan goed te benutten, is het van belang zicht te hebben op de aard en omvang van dit veld. Nu de...
Meer info
Gratis
Het geheim van de lange relatie: Continuïteit als voorwaarde voor een effectief sociaal domein

Het geheim van de lange relatie: Continuïteit als voorwaarde voor een effectief sociaal domein

De waarde van continuïteit kan ik vanuit eigen ervaring onderstrepen. In de tijd dat ik in de crisisopvang/maatschappelijke opvang werkte, ondervond ik dagelijks het belang van op vertrouwen en...
Meer info
Gratis