Auteurs

De wijk

160 producten gevonden.
Zien, luisteren en helpen

Zien, luisteren en helpen

Inger Plaisier Mark Reijnders Anne Louise Schotel

Gemeenten weten mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben vanuit het sociaal domein niet altijd goed te bereiken. Daardoor kan een groep kwetsbare mensen erger in de problemen komen dan nodig is. Het...
Meer info
Gratis
Activiteiten en resultaten van wijkteams - Een overzichtsstudie

Activiteiten en resultaten van wijkteams - Een overzichtsstudie

Armaghan Efat Daniëlle de Veld Inge Bastiaanssen

Sinds het ontstaan van de wijkteams in 2015 is er veel aandacht geweest voor het werk dat ze doen. Nu, negen jaar later, presenteren we met deze literatuurstudie een overzicht van de kennis die is verzameld...
Meer info
Gratis
Building bridges, breaking bricks: Impact of social street work on marginalized people’s lives

Building bridges, breaking bricks: Impact of social street work on marginalized people’s lives

Evelien Rauwerdink-Nijland

Er zijn in Nederland mensen in gemarginaliseerde situaties die ondersteuning nodig hebben maar die om wat voor reden dan ook niet krijgen (van Doorn et al., 2013; Baart, 2011). Een deel van deze mensen heeft...
Meer info
Gratis
Actievoeren en vrijwilligen: verhalen van verandering

Actievoeren en vrijwilligen: verhalen van verandering

Karijn van den Berg Mellouki Cadat-Lampe Krista van Mourik Roos Pijpers

In deze publicatie hebben we inzichten over de verschillende verschijningsvormen van activistische en vrijwillige inzet voor sociale verandering verzameld. Er staan drie inspirerende portretten in van mensen...
Meer info
Gratis
Zorgzame straten: wat leren praktijkvoorbeelden ons over burenhulp?

Zorgzame straten: wat leren praktijkvoorbeelden ons over burenhulp?

Gülcan Bektas Tara Knegt Roos Pijpers

In deze publicatie presenteren we resultaten van een kleinschalig verdiepend onderzoek naar burenhulp. Wat doen buren voor elkaar, hoe doen ze dat en wat maakt dat ze volhouden? Met andere woorden; hoe ontstaat...
Meer info
Gratis
Aan de slag met het sociale netwerk

Aan de slag met het sociale netwerk

Een sociaal netwerk is voor iedereen van onschatbare waarde, ook voor mensen die ondersteuning kunnen gebruiken. Het biedt mensen emotionele ondersteuning en kan daarnaast ook praktische hulp bieden. Hierdoor...
Meer info
Gratis
Bewonersinitiatieven versterken veiligheid in de wijk

Bewonersinitiatieven versterken veiligheid in de wijk

Radboud Engbersen Esra van Koolwijk Annette van den Bosch

Bewonersinitiatieven kunnen een belangrijke rol spelen bij het versterken van de veiligheid in buurten en wijken. Dat blijkt uit een nieuwe verkenning van Movisie: Community based veiligheid. Centraal in deze...
Meer info
Gratis
Zorgzame buurten Inspirerende initiatieven die het systeem trotseren

Zorgzame buurten Inspirerende initiatieven die het systeem trotseren

Je kunt tegenwoordig geen congres of symposium meer bezoeken of Elsendorp, Hogeloon of Austerlitz komen langs. De burgers uit die buurtinitiatieven hebben welhaast een dagtaak aan het rondleiden van...
Meer info
Gratis
Hoe maak je participatietrajecten inclusief en aantrekkelijk voor inwoners?

Hoe maak je participatietrajecten inclusief en aantrekkelijk voor inwoners?

Hoe bereik je als gemeente dat verschillende groepen inwoners meedoen, meedenken en meebeslissen in een participatietraject? En welke mogelijkheden bieden innovatieve aanpakken gebaseerd op social design en...
Meer info
Gratis
Samen weten en kunnen we meer

Samen weten en kunnen we meer

Marja Peltenburg

Een wijkgericht gezondheidsbevorderend groepsprogramma voor en door thuiswonende senioren. Met dank aan Hester Smid, Joke Bakker, Miranda van Niel, Fenna van Nes, Anke Heijsman voor het geven van feedback op...