Auteurs

De wijk

144 producten gevonden.
Sensitief voor zingeving in de dagelijkse praktijk van het sociaal werk

Sensitief voor zingeving in de dagelijkse praktijk van het sociaal werk

Franka Bakker

Zingeving is de motor onder sociaal functioneren. Het is het fundament onder sociaal werk. Zingeving staat daarom vaak opgenomen als kernwaarde in strategische beleidsplannen van sociaalwerkorganisaties. En een...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 2 - 2021
Meldpunt Verward Gedrag Twente: een onderzoek naar kenmerken, succesfactoren en ontwikkelpunten

Meldpunt Verward Gedrag Twente: een onderzoek naar kenmerken, succesfactoren en ontwikkelpunten

Monique Engelbertink, Christine Ribbert Nuran Bellikli Nathalie Swagemakers Nienke Withag

De term ‘verwarde personen’ is er een die niet meer weg te denken is uit de samenleving. Onder ‘verwarde personen’ wordt verstaan ‘eenieder die vanwege zijn al dan niet tijdelijk...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 2 - 2021
Collectieve opvoedsteun: professionele hulp gaat, een sterk sociaal netwerk blijft

Collectieve opvoedsteun: professionele hulp gaat, een sterk sociaal netwerk blijft

Nick van Hummel Lieve Verrips

Elke ouder heeft behoefte aan het uitwisselen van tips en ervaringen over de opvoeding. Goed contact met familie, vrienden, buren en professionals speelt daarin een grote rol. Lokale teams kunnen ouders helpen...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 2 - 2021
Sociale basisinfrastructuur met en door bewoners

Sociale basisinfrastructuur met en door bewoners

Anja van der Aa

Door de coronacrisis is de impact van gemeenschapskracht zichtbaar geworden in buurten, dorpen en wijken. Naast de nieuwe mogelijkheden die zijn ontstaan voor digitale communicatie, zijn er helaas ook negatieve...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 2 - 2021
Hallo buurman! In plaats van: hallo cliënt!

Hallo buurman! In plaats van: hallo cliënt!

Sanne Hekman

Je buurt of wijk is niet alleen de plek waar je woont, maar ook de plek waar je omkijkt naar een ander. Waar je met anderen samenleeft. Waar je gezien wordt. Dat dit makkelijker gezegd is dan gedaan, weten...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 2 - 2021
Elk gezinslid Blijvend Veilig: een toekomstscenario in uitvoering

Elk gezinslid Blijvend Veilig: een toekomstscenario in uitvoering

Janneke van Eijck

Het klinkt zo eenvoudig: professionals uit de vijf deelnemende organisaties werken samen in één team met allemaal dezelfde functie. Hun werk is gericht op de bedoeling: elk gezinslid blijvend...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 2 - 2021
Hoe ga jij als wijkzorgverlener het gesprek aan met een (potentieel) zedenpleger?

Hoe ga jij als wijkzorgverlener het gesprek aan met een (potentieel) zedenpleger?

Kelly van den Heuvel Ellen Janssen

Een groot maatschappelijk probleem waar nog te weinig over wordt gesproken, is seksueel kindermisbruik. Seksueel kindermisbruik omvat al het seksueel grensoverschrijdend gedrag waarbij de pleger misbruik maakt...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 2 - 2021
Reclassering Nederland als ‘wijkgenoot’

Reclassering Nederland als ‘wijkgenoot’

Sabine Steijger Anouk Visser Nicole Bredewold Peter Rensen

Al bijna 200 jaar draagt de reclassering bij aan de veiligheid van de samenleving door criminaliteit te voorkomen en recidive terug te dringen. Dit wordt óók steeds meer een lokale opgave en...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 2 - 2021
Het Kletsbotexperiment tegen eenzaamheid

Het Kletsbotexperiment tegen eenzaamheid

Marian Adriaansen René Bakker Maartje Driessen Diede van Doornik

Eenzaamheid wordt gedefinieerd als het subjectief ervaren van een ontoelaatbaar gemis aan (kwaliteit van) sociale relaties (De Jong-Gierveld, 1984). Gemiddeld geeft een derde van de Nederlandse bevolking aan...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 2 - 2021
THE NEW DIVIDED CITY Class transformation, civic participation and  neighbourhood context

THE NEW DIVIDED CITY Class transformation, civic participation and neighbourhood context

Gijs Custers

[Engelstalig proefschrift] DE NIEUW VERDEELDE STAD Klassentransformatie, burgerparticipatie en buurtcontext   [Nederlandse samenvatting:] Steden zijn plekken waar diverse groepen samenkomen.
Meer info
Gratis