Wij in de wijk -3 Werken aan sociale samenhang in buurten en wijken

Wij in de wijk -3 Werken aan sociale samenhang in buurten en wijken

Gratis

Omschrijving

Hoe bereik je dat in wijken, buurten en streken mensen prettig samenleven en naar elkaar omkijken, ook naar medebewoners in een kwetsbare positie? Evenals in Wij in de Wijk 1 en 2 zoekt Movisie in deze derde casusbundel naar antwoorden op deze vraag. De invalshoek van onze zoektocht is in deze vervolgpublicatie echter net wat anders dan in de vorige.

Brachten we eerder vooral initiatieven in kaart die gericht zijn op bridging, waarbij mensen verbinding zoeken met personen buiten de eigen groep, in deze derde bundel beschrijven we initiatieven gericht op bonding: het samenbinden van mensen die zich in elkaar herkennen of een bepaald belang delen.

De reden is dat wij in ons project Wij in de Wijk steeds vaker de positieve kanten van bonding ontdekten. Waar mensen elkaar kunnen opzoeken op basis van wat ze bindt, wordt het contact makkelijker, is er sneller begrip en herkenning. De beschutting van de eigen, herkenbare groep is voor menigeen zelfs noodzaak om staande te blijven. En het blijkt voor velen een basis voor persoonlijke groei en ontwikkeling, waardoor men beter zijn plek weet te vinden in buurt en wijk én overbruggende contacten met anderen kan maken. Anders gezegd: bonding is in veel gevallen zelfs een voorwaarde om te komen tot bridging, het slaan van bruggen naar andere groepen en individuen.

Wij in de Wijk 3 voerde ons weer langs mooie en leerzame initiatieven overal in het land, van het stadse Groningen en Den Haag tot kleinere kernen als Budel en Maarheze. Want de behoefte om met ‘gelijken’ te zijn, is niet afhankelijk van de grootte van woonplaats, die zagen we overal terug. We bevroegen de initiatiefnemers van projecten naar hun ervaringen, aanpak, tegenvallers en successen. In het laatste hoofdstuk blikken we terug op wat we tegenkwamen en vatten we in vijf lessen samen wat we geleerd hebben. En net als eerder zeggen we: voorlopige lessen, want onze zoektocht houdt met deze casusbundel niet op.

In 2022 trekken we opnieuw het land in, op zoek naar initiatieven die linksom of rechtsom bijdragen aan het versterken van de sociale cohesie in buurten en wijken.