Auteurs

Werkvelden

1020 producten gevonden.
Is de uitdrukking 'coming on strong' nog steeds van toepassing?

Is de uitdrukking 'coming on strong' nog steeds van toepassing?

Larissa Hoogsteder

Oratietekst In verkorte vorm uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar forensische orthopedagogische diagnostiek en behandeling vanwege de Waag (de forensische zorgspecialisten) en...
Meer info
Gratis
Specialistisch jeugdwerk voor de 2%

Specialistisch jeugdwerk voor de 2%

Regulier jongerenwerk richt zich hoofdzakelijk op kwetsbare jeugd, zodat zij zich persoonlijk kunnen ontwikkelen en hun maatschappelijke participatie kunnen vergroten (Sieckelink, 2022). Jeugd die minder...
Meer info
Gratis
Aansluiten bij de leefwereld van jongeren

Aansluiten bij de leefwereld van jongeren

Marjolijn Distelbrink Donya Yassine

Dit rapport is een product van KeTJAA, de Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Amsterdam-Amstelland. Het onderzoek en de rapportages maken deel uit van het onderzoek ‘Samen aanwezig in de leefwereld’...
Meer info
Gratis
Innovatie in de jeugdzorg

Innovatie in de jeugdzorg

De houdbaarheid van het zorgstelsel in Nederland staat onder druk, dat geldt ook voor jeugdzorg. Externe factoren, zoals arbeidsmarktproblematiek maken deze druk niet minder. Zorgaanbieders,...
Meer info
Gratis
Lokale Rekenkamers: over beleid gericht op de Jeugdwet

Lokale Rekenkamers: over beleid gericht op de Jeugdwet

In 2015 ging de verantwoordelijkheid voor jeugdhulp over van het Rijk naar de Nederlandse gemeenten. Dit betekende dat gemeenten jeugdhulp moesten inkopen. De reden voor deze transitie was de veronderstelling...
Meer info
Gratis
Hervormingsagenda Jeugd 2023-2028

Hervormingsagenda Jeugd 2023-2028

De jeugd heeft de toekomst. Door veilig en gezond op te groeien, goed onderwijs te genieten, vrienden te maken, onbekommerd buiten te spelen en te bewegen en sporten krijgen jeugdigen de goede start die zo...
Meer info
Gratis
Kennissynthese Sociaal Werk: Bevorderen van sociale inclusie

Kennissynthese Sociaal Werk: Bevorderen van sociale inclusie

Prof. dr. Jean Pierre Wilken Karijn van den Berg Gülcan Bektas

In 2020 is er een inventarisatie gemaakt van maatschappelijke vraagstukken, om tot een landelijke Kennis en Onderzoeksagenda Sociaal Werk te komen om de positie van sociaal werkers te versterken, zodat ze...
Meer info
Gratis
Het in kaart brengen van risicovol gedrag in de zorg voor mensen met een LVB

Het in kaart brengen van risicovol gedrag in de zorg voor mensen met een LVB

Hendrien Kaal Pascal Eikelenboom

Drie jaar geleden is zorgorganisatie Middin, in samenwerking met het lectoraat ‘LVB en risicovol gedrag’ van Hogeschool Leiden, gestart met een project over het omgaan met risicovol gedrag in de...
Meer info
3,90
Bestaat er probleemgedrag bij de LVB’er?

Bestaat er probleemgedrag bij de LVB’er?

Geert Bettinger

Er wordt al snel gesproken over cliënten met ‘probleemgedrag’. Tegenwoordig ook wel bekend als: cliënten met onbegrepen gedrag. Dit zegt mijns inziens echter onvoldoende over hun...
Meer info
3,90
Trauma en verstandelijke beperking

Trauma en verstandelijke beperking

Robert Didden Dr. Liesbeth Mevissen Annemieke Hoogstad Mariëlle Rouleaux Anne Versluis

In de media is veel aandacht voor mensen die traumatische gebeurtenissen meemaken. Denk bijvoorbeeld aan slachtoffers van geweld en oorlog, vluchtelingen, mishandeling en verwaarlozing binnen gezinnen,...
Meer info
3,90