Auteurs

Werkvelden

1052 producten gevonden.
Column Arjan Bolt

Column Arjan Bolt

Arjan Bolt

‘Die Jason, hè? Wat een held is dat toch!’, zegt mijn dochter van zeventien boven een bord dampende lasagne. ‘Wie bedoel je precies?’, vraag ik. ‘Dat is die jongen die in de...
Meer info
Gratis
Onderdeel van Sozio 2 2024
Kinderen en ouders met recht goed beschermd

Kinderen en ouders met recht goed beschermd

Advies van de Adviescommissie rechtsbescherming en rechtsstatelijkheid in het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming Dit advies is opgesteld in opdracht van de Minister voor Rechtsbescherming, de...
Meer info
Gratis
Building bridges, breaking bricks: Impact of social street work on marginalized people’s lives

Building bridges, breaking bricks: Impact of social street work on marginalized people’s lives

Evelien Rauwerdink-Nijland

Er zijn in Nederland mensen in gemarginaliseerde situaties die ondersteuning nodig hebben maar die om wat voor reden dan ook niet krijgen (van Doorn et al., 2013; Baart, 2011). Een deel van deze mensen heeft...
Meer info
Gratis
Sociaal werk is een relationeel beroep

Sociaal werk is een relationeel beroep

Sociaal werk is een relationeel beroep. Dat is het centrale thema van deze bijdrage. We schetsen het belang ervan en gaan in op wat relationeel werken inhoudt. We beschrijven de wetenschappelijke inzichten die...
Meer info
Gratis
Actievoeren en vrijwilligen: verhalen van verandering

Actievoeren en vrijwilligen: verhalen van verandering

Karijn van den Berg Mellouki Cadat-Lampe Krista van Mourik Roos Pijpers

In deze publicatie hebben we inzichten over de verschillende verschijningsvormen van activistische en vrijwillige inzet voor sociale verandering verzameld. Er staan drie inspirerende portretten in van mensen...
Meer info
Gratis
Rapport Mutsaersstichting in Venlo

Rapport Mutsaersstichting in Venlo

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft de Mutsaersstichting te Venlo onder verscherpt toezicht gesteld. De Mutsaersstichting biedt hulp aan jongeren en hun gezinnen in Limburg en Noord-Brabant.
Meer info
Gratis
Zorgzame straten: wat leren praktijkvoorbeelden ons over burenhulp?

Zorgzame straten: wat leren praktijkvoorbeelden ons over burenhulp?

Gülcan Bektas Tara Knegt Roos Pijpers

In deze publicatie presenteren we resultaten van een kleinschalig verdiepend onderzoek naar burenhulp. Wat doen buren voor elkaar, hoe doen ze dat en wat maakt dat ze volhouden? Met andere woorden; hoe ontstaat...
Meer info
Gratis
Jeugdbescherming en jeugdreclassering 1e halfjaar 2023

Jeugdbescherming en jeugdreclassering 1e halfjaar 2023

Jeugdbescherming en jeugdreclassering 1e halfjaar 2023   Inleiding Rijk en gemeenten hebben ieder een verantwoordelijkheid voor hulp aan jongeren; gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor...
Meer info
Gratis
Families helpen zichzelf te helpen (Deel 1 : Wantrouwen tegen Jeugdzorg: de jongens waren al veroordeeld)

Families helpen zichzelf te helpen (Deel 1 : Wantrouwen tegen Jeugdzorg: de jongens waren al veroordeeld)

Dirck van Bekkum Judith Limahelu Shaddy Mirza

In dit systemisch manifest richten we ons expliciet op families. Nederland is uniek in het dominante gebruik van de term gezin. De term families gebruiken wij in onze benadering voor drie en meer generaties.
Meer info
Gratis
Gezien, gehoord en geholpen willen worden

Gezien, gehoord en geholpen willen worden

Sociaal en Cultureel Planbureau

Het is van belang dat gemeenten de leefwereld van hulpzoekenden kennen, om tijdig passende hulp te kunnen bieden als mensen het zelf niet meer redden. Dat gaat vaak goed, maar uit eerder onderzoek van het...
Meer info
Gratis