Auteurs

Werkvelden

840 producten gevonden.
Monitor Ouderenzorg Trendanalyses (deel 2)

Monitor Ouderenzorg Trendanalyses (deel 2)

In deze monitor brengen we de ontwikkelingen in kaart van het zorggebruik van ouderen en de daarbij behorende zorguitgaven. Hierbij definiëren we ouderen als 65-plussers. We bekijken de ontwikkelingen van...
Meer info
Gratis
Checklist ‘invoering controle op wapenbezit horeca’

Checklist ‘invoering controle op wapenbezit horeca’

Wapenbezit en wapengebruik onder jongeren is een maatschappelijk probleem dat helaas te vaak het lokale en landelijke nieuws beheerst. Door onder andere ouders, burgemeesters, jongerenwerkers,...
Meer info
Gratis
Generieke module Naasten

Generieke module Naasten

Deze generieke module gaat over de samenwerking met en ondersteuning van naasten van mensen met psychische problematiek. Aandacht voor de verbinding met de omgeving is cruciaal. Dat geldt nog meer voor mensen...
Meer info
Gratis
Growth opportunities in professional youth work

Growth opportunities in professional youth work

Jolanda Sonneveld

This thesis focuses on the contribution of professional youth work to the personal development and social participation of socially vulnerable young people in Western welfare states. The increasing focus on...
Meer info
Gratis
Monitor contractering ggz 2022

Monitor contractering ggz 2022

In het hoofdlijnenakkoord 2019–2022 is afgesproken dat de NZa de ontwikkeling van de contractering in de ggz monitort. Vanwege het aflopen van het hoofdlijnenakkoord ggz 2019-2022 is dit de laatste...
Meer info
Gratis
Factsheet PLEEGZORG 2021

Factsheet PLEEGZORG 2021

Elk kind heeft recht op een liefdevolle en stabiele omgeving om in op te groeien. Het uitgangspunt is dat kinderen thuis opgroeien. Als het nodig is, krijgen kinderen en gezinnen daarbij passende hulp. In...
Meer info
Gratis
Kerncijfers jonge mantelzorgers in Nederland (16-24 jaar)

Kerncijfers jonge mantelzorgers in Nederland (16-24 jaar)

Simone de Roos Alice de Boer

De overheid zet vanwege de veranderende verzorgingsstaat en demografische ontwikkeling in op mantelzorg (Kooiker et al. 2019; Van Campen en Olsthoorn 2022). De zorgtaken komen ook bij jongeren terecht. Er zijn...
Meer info
Gratis
Handreiking informele steun

Handreiking informele steun

Jurja Steenmeijer Marjoleine Vosselman

Informele steun verwijst naar de inzet van mensen uit het netwerk en de directe leefomgeving van jongeren en hun gezin, en naar de inzet van vrijwilligers. Met deze handreiking voor professionals beogen de...
Meer info
Gratis
Vrijwillig kinder- en jongerenwerk in Nederland

Vrijwillig kinder- en jongerenwerk in Nederland

Aanleiding Om het vrijwillige kinder- en jongerenwerk in Nederland op waarde te kunnen schatten en de potentie ervan goed te benutten, is het van belang zicht te hebben op de aard en omvang van dit veld. Nu de...
Meer info
Gratis
Het geheim van de lange relatie: Continuïteit als voorwaarde voor een effectief sociaal domein

Het geheim van de lange relatie: Continuïteit als voorwaarde voor een effectief sociaal domein

De waarde van continuïteit kan ik vanuit eigen ervaring onderstrepen. In de tijd dat ik in de crisisopvang/maatschappelijke opvang werkte, ondervond ik dagelijks het belang van op vertrouwen en...
Meer info
Gratis