Auteurs

LVB/Gehandicapten

139 producten gevonden.
EVB+ IN BEELD Kennisbundel voor onderwijs en praktijk

EVB+ IN BEELD Kennisbundel voor onderwijs en praktijk

Mensen met een ernstige verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag hebben, net als ieder ander, hun eigen mogelijkheden, eigenaardigheden en wensen. Zij zijn voor de invulling van hun leven...
Meer info
Gratis
Kennissynthese Sociaal Werk: Bevorderen van sociale inclusie

Kennissynthese Sociaal Werk: Bevorderen van sociale inclusie

Prof. dr. Jean Pierre Wilken Karijn van den Berg Gülcan Bektas

In 2020 is er een inventarisatie gemaakt van maatschappelijke vraagstukken, om tot een landelijke Kennis en Onderzoeksagenda Sociaal Werk te komen om de positie van sociaal werkers te versterken, zodat ze...
Meer info
Gratis
Het in kaart brengen van risicovol gedrag in de zorg voor mensen met een LVB

Het in kaart brengen van risicovol gedrag in de zorg voor mensen met een LVB

Hendrien Kaal Pascal Eikelenboom

Drie jaar geleden is zorgorganisatie Middin, in samenwerking met het lectoraat ‘LVB en risicovol gedrag’ van Hogeschool Leiden, gestart met een project over het omgaan met risicovol gedrag in de...
Meer info
3,90
Bestaat er probleemgedrag bij de LVB’er?

Bestaat er probleemgedrag bij de LVB’er?

Geert Bettinger

Er wordt al snel gesproken over cliënten met ‘probleemgedrag’. Tegenwoordig ook wel bekend als: cliënten met onbegrepen gedrag. Dit zegt mijns inziens echter onvoldoende over hun...
Meer info
3,90
Trauma en verstandelijke beperking

Trauma en verstandelijke beperking

Robert Didden Dr. Liesbeth Mevissen Annemieke Hoogstad Mariëlle Rouleaux Anne Versluis

In de media is veel aandacht voor mensen die traumatische gebeurtenissen meemaken. Denk bijvoorbeeld aan slachtoffers van geweld en oorlog, vluchtelingen, mishandeling en verwaarlozing binnen gezinnen,...
Meer info
3,90
Diagnostisch onderzoek bij vermoeden LVB

Diagnostisch onderzoek bij vermoeden LVB

Julia Plukaard

Mensen met een verstandelijke beperking zijn oververtegenwoordigd in de ggz, forensische instellingen en gevangenissen. Daar worden ze echter vaak slecht herkend of verkeerd gediagnosticeerd, waardoor de juiste...
Meer info
3,90
Verbindend gezag bij mensen met een licht verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag

Verbindend gezag bij mensen met een licht verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag

drs Kim van Leeuwen Ingrid Voorn dr Vanessa Olivier-Pijpers

Uitdagingen tijdens begeleiden Iemand begeleiden die half ontbloot en onderuitgezakt op de bank zit, met fastfood verspreid over de bank, voeten op tafel, zijn huisgenoten uitscheldt en jou bijna dagelijks...
Meer info
3,90
De invloed op de fysieke leefomgeving

De invloed op de fysieke leefomgeving

Robert Didden Jacqueline Roos

De fysieke leefomgeving heeft een grote invloed op ons welbevinden en gedrag. Je ontspant in een mooi park; raakt geïrriteerd op een druk en onoverzichtelijk station; en door de manier waarop de bureaus...
Meer info
3,90
Omgaan met heftige emoties

Omgaan met heftige emoties

Annemarie van Vonderen Marc van Ekeren

‘Ik lees een appje van mijn vriend: “Het is uit”. Wat bedoelt hij?! Ik voel de grond onder mij wegzakken. Emoties razen door mijn lijf. Ik roep begeleiding, maar ze reageren niet. Ik doe mijn...
Meer info
3,90
Vaderschap en LVB | Mannen zijn niet slecht voor hun kinderen

Vaderschap en LVB | Mannen zijn niet slecht voor hun kinderen

Marcia Lever Maroesjka van Nieuwenhuijzen Sanna Koet Pytrik Riksten

Vaders. Hoe vaak hebben we het over 'vaders' wanneer we over 'ouders' spreken? Steeds meer wordt het belang van vaders onderkend in de opvoeding van kinderen. Maar zelfs in 2023 weten we nog...
Meer info
3,90