Auteurs

Werkvelden

1018 producten gevonden.
Meer meedoen is niet per se goed voor jongeren

Meer meedoen is niet per se goed voor jongeren

Er zijn op dit moment ongeveer 2 miljoen Nederlandse jongeren van 16 tot 24 jaar. Zij doen bijna allemaal actief mee in de samenleving. Ze gaan naar school, hebben een (bij)baan en doen vrijwilligerswerk of...
Meer info
Gratis
Handreiking uitvoering maatregelen Hervormingsagenda Jeugd

Handreiking uitvoering maatregelen Hervormingsagenda Jeugd

De vaststelling van de Hervormingsagenda Jeugd in de ALV VNG in juni 2023 betekent dat de gemeenten en de andere betrokken partijen in volle vaart aan de slag gaan met de uitvoering van de agenda. Wat dat voor...
Meer info
Gratis
Financiering jeugdzorg bij combinatie- instellingen

Financiering jeugdzorg bij combinatie- instellingen

Lang niet alle jeugdzorg in Nederland wordt geleverd door aanbieders die alleen, of hoofdzakelijk, jeugdzorg leveren. Veel aanbieders van jeugdzorg bieden ook, vaak zelfs overwegend, andere zorg aan. Dit...
Meer info
Gratis
Niemand kan het alleen - Signalement passende zorg voor mensen met psychische problemen

Niemand kan het alleen - Signalement passende zorg voor mensen met psychische problemen

In dit Signalement passende zorg voor mensen met psychische problemen brengt Zorginstituut Nederland belangrijke thema’s en uitdagingen in de zorg rondom psychische problemen in beeld. Dat doen we...
Meer info
Gratis
EVB+ IN BEELD Kennisbundel voor onderwijs en praktijk

EVB+ IN BEELD Kennisbundel voor onderwijs en praktijk

Mensen met een ernstige verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag hebben, net als ieder ander, hun eigen mogelijkheden, eigenaardigheden en wensen. Zij zijn voor de invulling van hun leven...
Meer info
Gratis
Monitor on Mental Health and Substance Use among Higher Education Students 2023

Monitor on Mental Health and Substance Use among Higher Education Students 2023

Voor de tweede keer is een indruk gekregen van de mentale gezondheid van studenten in het hoger beroepsonderwijs en op de universiteit. Ruim 32.000 studenten vulden in het voorjaar van 2023 daarover een online...
Meer info
Gratis
Kan de jeugdzorg veranderen?

Kan de jeugdzorg veranderen?

Tom van Yperen

Stop met vingerwijzen naar de overheid, en neem samen de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg. Die oproep aan het jeugdveld deed Tom van Yperen in de twaalfde Mulock Houwer-lezing. Hoe komt het dat de...
Meer info
Gratis
Families helpen zichzelf te helpen (Deel 3: Een praktijkvoorbeeld van cultuursensitief en systemisch werken)

Families helpen zichzelf te helpen (Deel 3: Een praktijkvoorbeeld van cultuursensitief en systemisch werken)

Dirck van Bekkum Judith Limahelu Shaddy Mirza

Het is de hoogste tijd dat wij mensen zien dat vele wegen leiden naar ‘hoe weer te leren denken zoals Natuur werkt’. Alle groepen organismen, ook menselijke families, hebben tijd en plaats gebonden...
Meer info
Gratis
Is de uitdrukking 'coming on strong' nog steeds van toepassing?

Is de uitdrukking 'coming on strong' nog steeds van toepassing?

Larissa Hoogsteder

Oratietekst In verkorte vorm uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar forensische orthopedagogische diagnostiek en behandeling vanwege de Waag (de forensische zorgspecialisten) en...
Meer info
Gratis
Specialistisch jeugdwerk voor de 2%

Specialistisch jeugdwerk voor de 2%

Regulier jongerenwerk richt zich hoofdzakelijk op kwetsbare jeugd, zodat zij zich persoonlijk kunnen ontwikkelen en hun maatschappelijke participatie kunnen vergroten (Sieckelink, 2022). Jeugd die minder...
Meer info
Gratis