Auteurs

Werkvelden

840 producten gevonden.
Samen bereiken wat niemand alleen lukt

Samen bereiken wat niemand alleen lukt

‘We are looking for new scientific recipes, new ideologies, new institutions, new instruments to eliminate the dreadful consequences of our previous recipes, ideologies, control systems, institutions and...
Meer info
Gratis
'Betrek mij gewoon!'

'Betrek mij gewoon!'

Op zoek naar verbeterkansen voor de jeugdhulp in het casusonderzoek Ketenbreed Leren   Op zoek naar verbeterkansen voor de jeugdhulp in het casusonderzoek Ketenbreed Leren In het project...
Meer info
Gratis
Geregistreerde jeugdcriminaliteit in Nederland geconcentreerd in beperkt aantal buurten

Geregistreerde jeugdcriminaliteit in Nederland geconcentreerd in beperkt aantal buurten

Uit onderzoek blijkt dat de jeugdcriminaliteit die de politie registreert in de meeste Nederlandse buurten niet of nauwelijks voorkomt. Van de jeugdcriminaliteit die wordt geregistreerd vindt een kwart plaats...
Meer info
Gratis
Rapport Kerncijfers JeugdzorgPlus

Rapport Kerncijfers JeugdzorgPlus

De Jeugdautoriteit heeft op 21 oktober 2022 het Rapport Kerncijfers JeugdzorgPlus aangeboden aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en andere jeugdhulpketenpartners. Het rapport geeft...
Meer info
Gratis
Bijlage - brief aan Minister Weerwind

Bijlage - brief aan Minister Weerwind

Met deze brief luiden wij de noodklok en roepen op om meer, maar ook beter te investeren in de justitiële jeugdinrichtingen (JJI’s). De jeugdcriminaliteit neemt al jaren af, tegelijkertijd neemt...
Meer info
Gratis
Ondersteuning op weg naar volwassenheid

Ondersteuning op weg naar volwassenheid

Werkzame elementen uit de internationale wetenschappelijke literatuur In dit literatuuronderzoek wordt onderzocht wat werkt in de ondersteuning van jongeren op weg naar volwassenheid.
Meer info
Gratis
Inzicht in uithuisplaatsingen in Nederland en de rest van Europa

Inzicht in uithuisplaatsingen in Nederland en de rest van Europa

Wat laten de data uit het EU DataCare-project wel en niet zien? De discussie over het aantal kinderen dat in Nederland uit huis wordt geplaatst, speelt al jaren, maar is mede door de...
Meer info
Gratis
Uitstroomprofielen: woonondersteuning in overgang van jeugdzorg naar volwassenenzorg

Uitstroomprofielen: woonondersteuning in overgang van jeugdzorg naar volwassenenzorg

Gemeenten spelen een cruciale rol bij de woonondersteuning aan jongeren met een verleden in de jeugdhulp. Maar hoe weet je als gemeente welke woon- en zorgbehoeften jongeren hebben? Welk aanbod is er nodig voor...
Meer info
Gratis
Factsheet 2022-4: Scheidingen 2020-2021

Factsheet 2022-4: Scheidingen 2020-2021

De afgelopen jaren zijn verschillende maatregelen voorgesteld die tot doel hebben de negatieve gevolgen van scheidingen te verminderen. Onder meer in het dit jaar afgeronde programma Scheiden zonder Schade.
Meer info
Gratis
Onbegrepen gedrag in de thuissituatie

Onbegrepen gedrag in de thuissituatie

Onbegrepen gedrag, zoals psychotisch of geagiteerd gedrag, kan voorkomen bij mensen met dementie, een hersenletsel of een psychiatrische aandoening. Deze gedragingen zijn geassocieerd met een slechtere...
Meer info
Gratis