Auteurs

Problematieken

412 producten gevonden.
Stel bestaanszekerheid van mensen centraal bij brede armoede- en schuldenaanpak

Stel bestaanszekerheid van mensen centraal bij brede armoede- en schuldenaanpak

Problematische schulden zijn een individueel én een maatschap­ pelijk probleem: een probleem dat met de huidige stijging van de prijzen voor energie en levensmiddelen snel groter dreigt te worden.
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 2 - 2022
De maatschappelijke tweedeling tussen veilig en onveilig gehechten

De maatschappelijke tweedeling tussen veilig en onveilig gehechten

Jan C.M. Willems

Wereldwijd, in landen arm èn rijk, is op elke drie kinderen één kind onveilig gehecht aan zijn of haar vader, moeder of an­ dere opvoeder. Eén op de drie onveilig gehechte...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 2 - 2022
Het participatiehuis: samen meedoen is gemakkelijker dan alleen

Het participatiehuis: samen meedoen is gemakkelijker dan alleen

In het Participatiehuis in ’s-Hertogenbosch zijn klanten deelnemers. Zo ontwerpen en onderhouden zij zelf de tuin, maar kunnen zij ook met een virtual reality (VR)-bril verschillende beroepen van...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 2 - 2022
Armoede effectief bestrijden

Armoede effectief bestrijden

Roeland van Geuns Mirre Stallen

De afgelopen jaren zijn zowel in het beleid om armoede tegen te gaan als in de maatschappelijke denkbeelden over armoede een aantal zaken ten goede veranderd. Dat betekent niet dat we nu op onze han­ den...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 2 - 2022
Gezonde kinderen in krappe tijden

Gezonde kinderen in krappe tijden

Anneke Hoitinga Margriet Braun

In de Academische Werkplaats Jeugd in Twente (AWJT) is OVER DE AUTEURS Anneke Hoitinga is als ervaringswerker betrokken bij verschillende projecten, die vaak te maken hebben met armoede. Hiernaast is ze...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 2 - 2022
SOS bij kinderarmoede

SOS bij kinderarmoede

Annelies Kassenberg Mariëtte Lusse

In het welvarende Nederland groeit een op de dertien kinderen en jongeren op in armoede. Armoede heeft nadelige gevolgen voor de ontwikkeling en kansen van kinderen. Professionals in het sociaal domein kunnen...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 2 - 2022
Dichter bij armoede

Dichter bij armoede

Lia van Doorn Renske Schamhart Lilith Smidts-Lefever Wimke van 't Spijker

Op de lijst met rijkste landen van de wereld staat Nederland op de vierde plek (Gobal Wealth Report, 2020). Desondanks staat de bestaanszekerheid van steeds meer landgenoten onder druk. Het Sociaal en Cultureel...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 2 - 2022
Aanpak kinderarmoede in Limburg

Aanpak kinderarmoede in Limburg

Dr. Jerôme van Dongen Joost Weling Wesley Jongen Sabrina Keinemans

In 2020 telde Nederland 221.000 kinderen die opgroeiden in gezin- nen met een inkomen onder de lage-inkomensgrens. Deze armoede is ongelijk verdeeld en Limburg telt als provincie meer dan gemiddeld...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 2 - 2022
De langetermijnaanpak van COVID-19

De langetermijnaanpak van COVID-19

Nadja Jungmann Ellen Uiters Annemarieke van der Veer Esther Weger

Corona gaat niet meer weg. In dat besef heeft het kabinet een lange­ termijnstrategie geformuleerd. Het openhouden van de samenleving en de zorg heeft de prioriteit. Een effectieve aanpak van schulden­...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 2 - 2022
Lokale interventies in de schuldhulpverlening

Lokale interventies in de schuldhulpverlening

Anja Machielse Yke van der Schoor

De schuldenproblematiek in Nederland is groot. Veel mensen met schulden zijn echter nog niet in beeld bij schuldhulpverlening. Gemeenten en maatschappelijke organisaties willen dit veranderen. Zij ontwikkelen...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 2 - 2022