Auteurs

Armoede en schulden

94 producten gevonden.
Drie verkenningen voor het optimaliseren van de Vroeg Eropaf-Aanpak

Drie verkenningen voor het optimaliseren van de Vroeg Eropaf-Aanpak

M. Odekerken M. van de Bunt

Actief werken aan vroegsignalering van inwoners met schulden is sinds 1 januari 2021 een verplichting voor gemeenten. De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) schrijft sinds die datum namelijk voor dat...
Meer info
Gratis
Child Poverty in the Midst of Wealth

Child Poverty in the Midst of Wealth

In a time of general prosperity, more than 69 million children live in poverty in some of the world’s richest countries. Poverty is most often defined by income. But for most children, poverty is about...
Meer info
Gratis
Bereiken van mensen in verborgen armoede

Bereiken van mensen in verborgen armoede

Catelijne Akkermans

Een innovatieve aanpak voor Haagse burgers in de wanbetalersregeling Wie zijn of haar zorgverzekeringspremie langer dan zes maanden niet betaalt, komt in de wanbetalersregeling, uitgevoerd door het CAK.
Meer info
Gratis
Samenwerking rond financiële problemen bij patiënten in de huisartsenpraktijk

Samenwerking rond financiële problemen bij patiënten in de huisartsenpraktijk

K. Hosper S. Niemer M. Stavenuiter

Armoede, schulden en gezondheid zijn nauw met elkaar verweven. Mensen met geldzorgen kampen vaak met langdurige stress, een slecht ervaren gezondheid, een ongezonde leefstijl, chronische ziekte(n) en psychische...
Meer info
Gratis
Sozio Special - Te weinig van veel (Complete editie)

Sozio Special - Te weinig van veel (Complete editie)

  Armoede: voor een deel van de mensen een ver-van-mijn-bed-show, voor een ander deel de harde realiteit. Ook in Nederland, een van de rijkste landen ter wereld, heerst armoede en bij meer mensen dan je...
Meer info
14,95
Onderdeel van Sozio 2 - 2022
Armoede en geweld: armoede en schulden in afhankelijkheidsrelaties

Armoede en geweld: armoede en schulden in afhankelijkheidsrelaties

Ferdi Bekken Anke van Dijke

We kregen signalen dat vrouwen en kinderen in onze opvang- en be- W handelvoorzieningen ver onder het bestaansminimum leefden. Hoe kon dit? Niemand had er echt een goed beeld van. We gingen in gesprek met de...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 2 - 2022
Een duizendkoppig monster

Een duizendkoppig monster

Arjan Bolt

In één divisie is Rotterdam al jaren onbetwist koploper. Nee, het gaat nu niet over voetbal. Mochten ze willen. In Nederland is Rotterdam de stad met de meeste inwoners die in armoede leven. Een...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 2 - 2022
Ervaringsdeskundigheid in armoede en ggz

Ervaringsdeskundigheid in armoede en ggz

Simona Karbouniaris Chris Nijboer

Ervaringsdeskundigen in armoede zijn mensen die lange tijd in armoede geleefd hebben en die na opleiding ingezet worden als professionals om de kloof tussen de wereld van mensen in armoede en de wereld van...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 2 - 2022
Aan de slag met de beroepscompetentieset sociaal-financiële dienstverlening

Aan de slag met de beroepscompetentieset sociaal-financiële dienstverlening

Edwin Luttik Karin van der Burgt Deanne Radema

Het aantal mensen dat in armoede leeft neemt al jaren toe. 2,6 miljoen huishoudens komen moeilijk rond en 1,4 miljoen mensen hebben financiële problemen. Een op de dertien kinderen groeit in armoede op.
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 2 - 2022
Stel bestaanszekerheid van mensen centraal bij brede armoede- en schuldenaanpak

Stel bestaanszekerheid van mensen centraal bij brede armoede- en schuldenaanpak

Problematische schulden zijn een individueel én een maatschap­ pelijk probleem: een probleem dat met de huidige stijging van de prijzen voor energie en levensmiddelen snel groter dreigt te worden.
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 2 - 2022