Auteurs

Ouderen

464 producten gevonden.
Effect van wijkteams op het gebruik van ouderenzorg

Effect van wijkteams op het gebruik van ouderenzorg

In deze notitie bekijken we in hoeverre de inzet van wijkteams doorwerkt in zorggebruik voor andere vormen van ouderenzorg dan Wmo-maatwerk. Wijkteams vormen sinds 2015 een belangrijk instrument voor gemeenten...
Meer info
Gratis
Tussen verveling en vereenzaming

Tussen verveling en vereenzaming

Hanan Nhass Joline Verloove

In dit rapport doen we verslag van verkennend onderzoek naar de leefwereld van zelfstandig wonende (55+) ouderen met een Marokkaanse achtergrond ten aanzien van het thema ouder worden en eenzaamheid.
Meer info
Gratis
Interventieprofielen voor de aanpak van eenzaamheid en sociaal isolement bij ouderen

Interventieprofielen voor de aanpak van eenzaamheid en sociaal isolement bij ouderen

Anja Machielse Janneke Ariaans

Handvatten voor professionals bij het zoeken van passende interventies voor ouderen die eenzaam of sociaal geïsoleerd zijn   Wat is eenzaamheid? Dit boekje gaat over hulp aan mensen die eenzaam...
Meer info
Gratis
Zorg voor de mens of zorg over zijn vermogen?

Zorg voor de mens of zorg over zijn vermogen?

Bernard Schols

De bladen stonden er - in ieder geval de eerste helft van dit jaar - opeens weer mee vol: de verhoogde eigen bijdrage op grond van de AWBZ. Een van die heerlijke onderwerpen voor feestjes en partijen of bij het...
Meer info
3,90
Onderdeel van Geron 2013-4
Zintuiglijke aspecten van de woonomgeving voor ouderen

Zintuiglijke aspecten van de woonomgeving voor ouderen

Joost van Hoof

Door onze zintuigen ontvangen wij informatie over de wereld om ons heen. Bij het bouwen van woningen is het van belang dat deze informatie op prettige wijze tot ons komt. Aspecten als licht, temperatuur en...
Meer info
3,90
Onderdeel van Geron 2013-4
Woongroepen van ouderen, een duurzaam alternatief?

Woongroepen van ouderen, een duurzaam alternatief?

Els de Jong Myranda Mulder

In het licht van de participatiesamenleving is er hernieuwde aandacht voor gemeenschappelijk wonen van ouderen. Honderden woongroepen wonen al jaren samen. Hoe functioneren deze in de praktijk? Hoe zelfredzaam...
Meer info
3,90
Onderdeel van Geron 2013-4
Wijkgerichte samenwerking dankzij grenzenwerk

Wijkgerichte samenwerking dankzij grenzenwerk

Lieke Oldenhof

Er bestaan hoge verwachtingen van wijkgerichte samenwerking en laagdrempelige voorzieningen in de wijk. Maar waar lopen professionals en managers tegen aan als zij samenwerken over organisatiegrenzen heen? Hoe...
Meer info
3,90
Onderdeel van Geron 2013-4
Vitale ouderen en houdbaarheid van de zorg

Vitale ouderen en houdbaarheid van de zorg

Loes Koster Lydia Vunderink Bert Karssen

Het is geen nieuws dat de zorgkosten stijgen en er een gebrek aan (goed opgeleid) personeel in de zorg dreigt: de houdbaarheid van de zorg staat onder druk. Een van dé oplossingsrichtingen die vaak genoemd...
Meer info
3,90
Onderdeel van Geron 2013-4
Robots kunnen het welzijn van ouderen bevorderen

Robots kunnen het welzijn van ouderen bevorderen

Matthijs Pontier

Door de vergrijzing zijn er steeds meer helpende handen nodig in de zorg. Vanwege de stijgende kosten die dit met zich meebrengt, worden mensen steeds meer gestimuleerd om voor zichzelf en voor elkaar te...
Meer info
3,90
Onderdeel van Geron 2013-4
Redactioneel - Het voltooide leven

Redactioneel - Het voltooide leven

Ria Wijnen Toon Verlaan

Ouder worden en wat daarbij komt kijken komt de laatste tijd nogal eens in het nieuws. In zijn troonrede kondigde de koning het eind van de verzorgingsstaat aan. De 'week van de dementie' kreeg veel...
Meer info
Gratis
Onderdeel van Geron 2013-4