Auteurs

Ouderen

474 producten gevonden.
In gesprek over eenzaamheid met ouderen met een migratieachtergrond

In gesprek over eenzaamheid met ouderen met een migratieachtergrond

Mayke Kromhout Tara Knegt Evelien Damhuis Jan Willem van de Maat

Ouderen met een migratieachtergrond lopen een groter risico op eenzaamheid dan andere groepen in de samenleving. Hoewel we al langer weten dat eenzaamheid onder deze groep relatief vaak speelt, weten we minder...
Meer info
Gratis
Samen weten en kunnen we meer

Samen weten en kunnen we meer

Marja Peltenburg

Een wijkgericht gezondheidsbevorderend groepsprogramma voor en door thuiswonende senioren. Met dank aan Hester Smid, Joke Bakker, Miranda van Niel, Fenna van Nes, Anke Heijsman voor het geven van feedback op...
Leven met het einde in zicht

Leven met het einde in zicht

In 2010 mocht ik als gastspeler het toneel op bij de zogenaamde Afscheidsmonologen. Het ging om een voorstelling van Rian Gerritsen en Arend Niks over de dood en hoe mensen die beleven. Ik speelde onder andere...
Meer info
Gratis
Monitor Ouderenzorg Trendanalyses (deel 2)

Monitor Ouderenzorg Trendanalyses (deel 2)

In deze monitor brengen we de ontwikkelingen in kaart van het zorggebruik van ouderen en de daarbij behorende zorguitgaven. Hierbij definiëren we ouderen als 65-plussers. We bekijken de ontwikkelingen van...
Meer info
Gratis
WOZO: Programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen

WOZO: Programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen

WOZO draagt bij aan een brede maatschappelijke beweging, om een omslag te maken in de organisatie van ondersteuning en zorg. Het is een omslag naar ondersteuning en zorg, die zich aanpast op de veranderde...
Meer info
Gratis
Effect van wijkteams op het gebruik van ouderenzorg

Effect van wijkteams op het gebruik van ouderenzorg

In deze notitie bekijken we in hoeverre de inzet van wijkteams doorwerkt in zorggebruik voor andere vormen van ouderenzorg dan Wmo-maatwerk. Wijkteams vormen sinds 2015 een belangrijk instrument voor gemeenten...
Meer info
Gratis
Aanpak ouderenmishandeling: een handreiking voor gemeenten

Aanpak ouderenmishandeling: een handreiking voor gemeenten

Ouderenmishandeling is een groot probleem. Enerzijds door de schade die het aan slachtoffers aanbrengt en anderzijds omdat het een verborgen probleem is. Ouderenmishandeling wordt vaak verzwegen door de...
Meer info
Gratis
Tussen verveling en vereenzaming

Tussen verveling en vereenzaming

Hanan Nhass Joline Verloove

In dit rapport doen we verslag van verkennend onderzoek naar de leefwereld van zelfstandig wonende (55+) ouderen met een Marokkaanse achtergrond ten aanzien van het thema ouder worden en eenzaamheid.
Meer info
Gratis
Interventieprofielen voor de aanpak van eenzaamheid en sociaal isolement bij ouderen

Interventieprofielen voor de aanpak van eenzaamheid en sociaal isolement bij ouderen

Anja Machielse Janneke Ariaans

Handvatten voor professionals bij het zoeken van passende interventies voor ouderen die eenzaam of sociaal geïsoleerd zijn   Wat is eenzaamheid? Dit boekje gaat over hulp aan mensen die eenzaam...
Meer info
Gratis
Zorg voor de mens of zorg over zijn vermogen?

Zorg voor de mens of zorg over zijn vermogen?

Bernard Schols

De bladen stonden er - in ieder geval de eerste helft van dit jaar - opeens weer mee vol: de verhoogde eigen bijdrage op grond van de AWBZ. Een van die heerlijke onderwerpen voor feestjes en partijen of bij het...
Meer info
3,90
Onderdeel van Geron 2013-4