Het nut van praten over het levenseinde

Het nut van praten over het levenseinde

Productgroep Geron 2013-4
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Om goede palliatieve zorg te kunnen verlenen is het nuttig te weten welke voorkeuren mensen hebben ten aanzien van zorg en behandeling bij het levenseinde. Dan kan de zorg hierop worden afgestemd. Het gaat dan bijvoorbeeld om wensen over behandelingen die mensen wel of juist niet meer willen hebben, omdat deze behandelingen de kwaliteit van leven kunnen beïnvloeden. Belangrijk is dan dat mensen hun voorkeuren kenbaar maken.