Auteurs

Kennisdocumenten

232 producten gevonden.
Regiovisies Jeugdhulp

Regiovisies Jeugdhulp

De Jeugdautoriteit ziet dat regionale samenwerking een belangrijke rol vervult in het waarborgen van de continuïteit van de jeugdhulp. De inkoop van gespecialiseerde jeugdhulp, jeugdbescherming en...
Meer info
Gratis
Rapportage sectoronderzoek ‘Sociale Participatie’

Rapportage sectoronderzoek ‘Sociale Participatie’

Een meerderheid van de huurders voelt zich betrokken bij hun buurt. Maar slechts een kleine groep zet zich ook daadwerkelijk in om iets te doen voor de buurt. Wel staan veel huurders hiervoor open. Hoe sterker...
Meer info
Gratis
Kompas ernstige psychische problemen en kwaliteit van leven

Kompas ernstige psychische problemen en kwaliteit van leven

Christine Kuiper Jessica de Nijs

Kompas zorg en sociaal domein bij complexe ggz-problematiek In december 2020 is Phrenos gestart met de ontwikkeling van het Kompas ernstige psychische problemen en kwaliteit van leven. Hoe...
Meer info
Gratis
Van probleem naar oplossing

Van probleem naar oplossing

Geert Bettinger

Er wordt vaak te gemakkelijk gesproken over cliënten met ‘probleemgedrag’. Tegenwoordig worden ze ook wel ‘cliënten met onbegrepen gedrag’ genoemd. Dit zegt mijns inziens...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 4 - 2022
Hechting(probleem)

Hechting(probleem)

Dr. Martine F. Delfos

Om te begrijpen wat huiselijk geweld met hechting doet, zullen we eerst moeten begrijpen wat hechting is. Daarvoor moeten we naar de basis, de vader van de gehechtheidstheorie: John Bowlby. Inmiddels is het een...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 4 - 2022
Ethiek op de werkvloer

Ethiek op de werkvloer

Gytha Tijhaar Koen Kestens

Tijdens consultaties binnen de zorg zie ik meer en meer de behoefte van zorgverleners om te onderzoeken in hoeverre hun wijze van ondersteunen van de zorgvrager juist is. Is het goed wat ik doe? Hoe kom ik tot...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 4 - 2022
Seksueel gedrag bekeken door een roze bril

Seksueel gedrag bekeken door een roze bril

Welmoed Visser-Korevaar

Seksueel probleemgedrag wordt nog nauwelijks vanuit de wensen en de behoeften van een cliënt bekeken, maar met name door de ogen van de omgeving. Het risico hiervan is dat de veiligheids­ bril opgezet...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 4 - 2022
Misschien wel beter dan ooit

Misschien wel beter dan ooit

Marcia Lever

Kinderen die niet meer thuis kunnen wonen een vaste woonplek bieden zonder overplaatsingen, zelfs als het heel ingewikkeld wordt. Wat vraagt het van een team om de omslag te maken naar zo’n woonvorm...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 4 - 2022
De invloed van de fysieke leefomgeving op gedrag

De invloed van de fysieke leefomgeving op gedrag

Emelieke Huisman Evelien Dijk Sigrid Mueller-Schotte Jacqueline Roos Judith Korpershoek

De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor de fysieke leefomgeving en wat de fysieke leefomgeving kan bijdragen aan het welbevinden van de mens.

Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 4 - 2022
Consultaties vanuit  het Systeemtheoretisch perspectief:  de som der delen

Consultaties vanuit het Systeemtheoretisch perspectief: de som der delen

Didier Rammers Heleen van der Pijl Esmeralda van 't Net

Op een koude ochtend in september heb ik een warm gesprek met Heleen van der Pijl en Didier Rammers, beide coördinatoren binnen CCE, over de meerwaarde van het systeemtheoretisch denken voor hun...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 4 - 2022