Auteurs

Kennisdocumenten

288 producten gevonden.
Je doet het niet alleen Je staat met elkaar voor die maatschappelijke opgave

Je doet het niet alleen Je staat met elkaar voor die maatschappelijke opgave

Laura Tenret

Hoe zorg je ervoor dat mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) kunnen blijven meedoen in een complexer wordende samenleving? De Rotterdamse zorg- en ondersteuningsorganisatie Pameijer richtte...
Meer info
3,90
Het vergroten van zelfwaardering als middel tot gedragsverandering bij LVB

Het vergroten van zelfwaardering als middel tot gedragsverandering bij LVB

Welmoed Visser-Korevaar Dr. Gertjan van Zessen

Dave is een jongen met een LVB, de groep mensen met LVB is echter zeer divers. Onderzoek door Tranzo (Nouwens et al., 2017) heeft uitgewezen dat er vijf verschillende groepen mensen met een LVB zijn te...
Meer info
3,90
Opruimen en schoonmaken: woon hygiënische problematiek

Opruimen en schoonmaken: woon hygiënische problematiek

Hendrien Kaal David Gast

In de zorg voor mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) lopen begeleiders regelmatig aan tegen woonomstandigheden die zij zorgelijk achten: vervuilde huizen of huizen die zo vol staan dat ze niet...
Meer info
3,90
LVB en kwetsbaarheid voor mensenhandel

LVB en kwetsbaarheid voor mensenhandel

Tamme de Leur Esther Vlot Oscar Pathuis

Er zijn risicofactoren die ieder persoon kwetsbaar kunnen maken voor mensenhandel. Denk bijvoorbeeld aan een laag zelfbeeld, armoede, verwaarlozing, ingrijpende jeugdervaringen, verslavingsproblematiek en...
Meer info
3,90
Sozio | Sociaal en Digitaal: een groeiende combinatie (complete editie)

Sozio | Sociaal en Digitaal: een groeiende combinatie (complete editie)

De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op, waarbij er veel kansen worden gecreëerd, maar zeker ook rekening moet worden gehouden met de keerzijde van de digitale middelen. Daarbij is...
Misbruik van tags bij geweld in afhankelijkheidsrelaties

Misbruik van tags bij geweld in afhankelijkheidsrelaties

Janine Janssen Esger ten Thij Ben Kokkeler

Technologie speelt een grote rol in ons dagelijkse en sociale leven. Met de komst van nieuwe technologie zien we ook een trend waarbij apparaten steeds kleiner, sneller en efficiënter worden. Daardoor...
De digitale uitweg bij de moeilijkste vragen

De digitale uitweg bij de moeilijkste vragen

Denise Hall

Huiselijk geweld speelt zich, letterlijk en figuurlijk, af achter geslo­ ten deuren. Juist daarom is de drempel voor slachtoffers om hulp te vragen vaak ontzettend hoog. Een hardnekkig probleem, omdat...
Friese straatwijsheid ter bevordering van digitale gezondheidsvaardigheden

Friese straatwijsheid ter bevordering van digitale gezondheidsvaardigheden

Job van 't Veer Daniel Pit

Ongeveer 25% van de Nederlanders komt niet goed mee met de digitalisering van de samenleving. Dit zijn mensen die bijvoor- beeld moeite hebben met internetbankieren, e-mailen of het inloggen met hun DigiD. Deze...
Een Virtual Reality game tegen messengeweld

Een Virtual Reality game tegen messengeweld

Julia Ketel Toine Broekhuis Mellouki Cadat-Lampe

Geweld met steekwapens komt onder jongeren steeds vaker voor. De politie constateert dat jongeren tussen de 12 en 18 jaar steeds vaker betrokken zijn bij zware geweldsincidenten. Jongerenwerkers van MEE &...
Sociale problemen en sociale oplossingen: Misschien kan het wel heel anders?

Sociale problemen en sociale oplossingen: Misschien kan het wel heel anders?

Christa Nieuwboer Myrte Toolen Paulina Hublart

Armoede, criminaliteit, verslaving, trauma, een ongezonde leefstijl en problematische sociaal-emotionele relaties: het zijn sociale vraagstuk- ken van alle tijden. Vanuit een methodisch en een technologisch...